Og brødaksjonen er godt i gang.

Det er ingen tvil om hva bøndene i Saltdal mener om statens tilbud.