Næringskomiteen på Stortinget har i dag vedtatt å be regjeringen fremme en oppdatert jordvernstrategi i revidert nasjonalbudsjett for 2018.

- Det er bra at næringskomiteen aktualiserer jordvernstrategien. Den ble vedtatt for to år siden, men siden har det ikke skjedd særlig mye, sier Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges  Bondelag.

Frøydis HaugenI desember 2015 ble jordvernstrategien vedtatt av en enstemmig næringskomite. Den sier at innen 2020 skal antall dekar matjord som omdisponeres hvert år reduseres fra 6000 til 4000 dekar. Siden den tid har det dessverre ikke skjedd så mye, og Bondelaget er en av flere som har etterlyst en plan fra regjeringa for hvordan dette målet skal nås, og jordvernet skjerpes.

Næringskomiteens vedtak i dag sier ikke noe om hva som skal ligge i en oppdatert jordvernstrategi. – Her må regjeringen bruke tiden godt til å konkretisere jordvernstrategien, og komme tilbake med hvordan vi kan sikre at vi kan dyrke mat på den dyrka marka også i framtida, og at den ikke ligger under asfalt, mener Haugen.

For å nå målet om mindre omdisponering av matjord, er det avgjørende at jordvernet veies tungt mot andre hensyn på kommunalt nivå. - Det skal ikke være mulig å fatte vedtak om omdisponering av jord uten først å ha tatt hensyn til jordvernet, slår Haugen fast.