Elektriske feil årsak til de fleste landbruksbrannene

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Landbrukets brannvernkomité krever kontroll av elektriske anlegg gjennomført av sertifisert personell.

I seksårsperioden fra 2006 til 2011 brant det for 2.316 milliarder kroner i norsk landbruk. 1.286 milliarder kroner var driftsbygninger, 1,030 milliarder var boligbygg. 70 % av brannene skyldes elektrisiteten, der feil på det elektriske anlegget var en vesentlig årsak.

Fortvilet situasjon

​Pål Arne Oulie, leder for Landbrukets brannvernkomité, er svært bekymret for utviklingen.
- Store verdier går tapt. Mange bønder står i en fortvilet situasjon etter en brann og mange dyr lider og omkommer som følge av brann, sier Oulie.

Mange og alvorlige elektriske feil

Elektrisiteten er en av hovedårsakene til brannene. Gjennom kontroller basert på standardiserte metoder fra Norsk elektroteknisk komité, er det påvist mange og alvorlige feil. Feil skyldes både for dårlig vedlikehold, men også direkte feil fra installatørens side. Mattilsynets Hold-forskrift for hold av svin sier i §16: ”Dyreholder skal sørge for og kunne dokumentere at det gjennomføres faglig kontroll av elektriske anlegg minimum hvert tredje år”.

Pålitelig og systematisk kontroll

- Denne ordlyden er alt for svak. Hva menes med «faglig kontroll»? Det sier forskriften ingenting om, og det er en stor svakhet. Landbrukets brannvernkomité mener at kontrollen må utføres etter retningslinjer gitt i standarder fra Norsk elektroteknisk komité. Dette gir en pålitelig og systematisk kontroll der termografering inngår. Termografering er svært viktig, fordi denne metoden kan avsløre varmgang i elektriske anlegg som det er vanskelig å oppdage ellers. En slik ordning medfører at kontrollørene må være sertifiserte, sier Oulie.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere