Elektriske feil årsak til de fleste landbruksbrannene

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Landbrukets brannvernkomité krever kontroll av elektriske anlegg gjennomført av sertifisert personell.

I seksårsperioden fra 2006 til 2011 brant det for 2.316 milliarder kroner i norsk landbruk. 1.286 milliarder kroner var driftsbygninger, 1,030 milliarder var boligbygg. 70 % av brannene skyldes elektrisiteten, der feil på det elektriske anlegget var en vesentlig årsak.

Fortvilet situasjon

​Pål Arne Oulie, leder for Landbrukets brannvernkomité, er svært bekymret for utviklingen.
- Store verdier går tapt. Mange bønder står i en fortvilet situasjon etter en brann og mange dyr lider og omkommer som følge av brann, sier Oulie.

Mange og alvorlige elektriske feil

Elektrisiteten er en av hovedårsakene til brannene. Gjennom kontroller basert på standardiserte metoder fra Norsk elektroteknisk komité, er det påvist mange og alvorlige feil. Feil skyldes både for dårlig vedlikehold, men også direkte feil fra installatørens side. Mattilsynets Hold-forskrift for hold av svin sier i §16: ”Dyreholder skal sørge for og kunne dokumentere at det gjennomføres faglig kontroll av elektriske anlegg minimum hvert tredje år”.

Pålitelig og systematisk kontroll

- Denne ordlyden er alt for svak. Hva menes med «faglig kontroll»? Det sier forskriften ingenting om, og det er en stor svakhet. Landbrukets brannvernkomité mener at kontrollen må utføres etter retningslinjer gitt i standarder fra Norsk elektroteknisk komité. Dette gir en pålitelig og systematisk kontroll der termografering inngår. Termografering er svært viktig, fordi denne metoden kan avsløre varmgang i elektriske anlegg som det er vanskelig å oppdage ellers. En slik ordning medfører at kontrollørene må være sertifiserte, sier Oulie.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere