Bruk røysteretten 9. september

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Norske bønder gjev deg mat, levande bygder og eit vakkert kulturlandskap. Er dette noko som betyr noko for deg og dine bør du stemme på måndag.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. Foto: Ragna Kronstad.

Norsk matproduksjon står på spel 9. september. Partia me kan velgje mellom har svært ulike haldningar til korleis ei av våre eldste og mest tradisjonsrike næringar skal vidareutviklast. Gjennom valkampen har Norges Bondelag forsøkt å gjere desse haldningane tydelege for deg som velgjar. No oppmodar me deg til å nytte stemmeretten din.

Klikk her for å se hvordan vi vurderer partienes landbrukspolitikk

Tre gode grunnar til å stemme:

  • Eit velfungerande demokrati er avhengig av deltaking. Partia, og personane som står på vallistene skal representere deg og di meining om korleis Norge utviklar seg vidare. Stemmer du ikkje har du gjeve frå deg det viktigaste verktyet til å påvirke din eigen kvardag.
  • Norge er eit av verdas beste land å bu i. Oljen har gjort oss rike, men har også ført til at kostnadane ved å produsere mat her til lands er vesentlie høgare enn dei fleste andre land.  Å produsere vår eigen mat er difor eit verdival – eit val som krev politiske vilje til å støtte norske bønder i produksjonen av trygg og god mat.  Denne viljen er ulikt fordelt partia mellom.
  • Me bur i eit vakkert land. Eit land som gjennom generasjonar har vorte forma av bøndene sitt slit for å skaffe mat til norske frukost- og middagsbord. Det er i dette landet me likar å feriere – og det er dette landet utanlandske turistar betalar for å få oppleve. Vil me bevare dette Norge, må dei som styrer ønskje - og legge til rette for - eit landbruk over heile landet, og ikkje berre i dei mest sentrale og fruktbare områda.

På vegner av Norges Bondelag og norske matprodusentar ønskjer eg deg eit godt val.

Mvh

Nils T.Bjørke
Leiar av Norges Bondelag.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere