Bruk røysteretten 9. september

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Norske bønder gjev deg mat, levande bygder og eit vakkert kulturlandskap. Er dette noko som betyr noko for deg og dine bør du stemme på måndag.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. Foto: Ragna Kronstad.

Norsk matproduksjon står på spel 9. september. Partia me kan velgje mellom har svært ulike haldningar til korleis ei av våre eldste og mest tradisjonsrike næringar skal vidareutviklast. Gjennom valkampen har Norges Bondelag forsøkt å gjere desse haldningane tydelege for deg som velgjar. No oppmodar me deg til å nytte stemmeretten din.

Klikk her for å se hvordan vi vurderer partienes landbrukspolitikk

Tre gode grunnar til å stemme:

  • Eit velfungerande demokrati er avhengig av deltaking. Partia, og personane som står på vallistene skal representere deg og di meining om korleis Norge utviklar seg vidare. Stemmer du ikkje har du gjeve frå deg det viktigaste verktyet til å påvirke din eigen kvardag.
  • Norge er eit av verdas beste land å bu i. Oljen har gjort oss rike, men har også ført til at kostnadane ved å produsere mat her til lands er vesentlie høgare enn dei fleste andre land.  Å produsere vår eigen mat er difor eit verdival – eit val som krev politiske vilje til å støtte norske bønder i produksjonen av trygg og god mat.  Denne viljen er ulikt fordelt partia mellom.
  • Me bur i eit vakkert land. Eit land som gjennom generasjonar har vorte forma av bøndene sitt slit for å skaffe mat til norske frukost- og middagsbord. Det er i dette landet me likar å feriere – og det er dette landet utanlandske turistar betalar for å få oppleve. Vil me bevare dette Norge, må dei som styrer ønskje - og legge til rette for - eit landbruk over heile landet, og ikkje berre i dei mest sentrale og fruktbare områda.

På vegner av Norges Bondelag og norske matprodusentar ønskjer eg deg eit godt val.

Mvh

Nils T.Bjørke
Leiar av Norges Bondelag.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere