Bruk matjorda til matproduksjon

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget, Naturvernforbundet, Småbrukarlaget og Natur og Ungdom ber Regjeringa ta jordvernmål på alvor.

Norges Bondelag, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Norsk Bonde- og Småburkarlag har sammen sendt et opprop til Regjeringa som forhandler om en ny nasjonal transportplan (NTP 2014-2023), som skal legges fram for Stortinget denne våren.

I oppropet ber organisasjonene Regjeringa om å ta landbruks- og matmeldinga med produksjonsmål og jordvernmål på alvor, og pålegge transportetatene å prioritere prosjekter og traséalternativer som tar minst mulig matjord.

Matjord er en knapp ressurs

- Matjord er en knapp og ikke-fornybar ressurs. Bare tre prosent av Norges landareal er dyrka opp, og det er få dyrkbare arealer av like god kvalitet. Regjeringa har også stadfestet at den norske landbaserte matproduksjonen skal øke i takt med befolkningsveksten i landbruks- og matmeldinga, som Stortinget vedtok april 2012, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag.

Vil bygge ned matjord

Transportetatene ønsker å bygge ned 5 400 dekar matjord i sitt forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2014-2023. Dette tilsvarer et areal på nær 850 fotballbaner, og kan gi korn og mel til 5,4 millioner brød årlig. I tillegg til selve nedbyggingen til vei og bane, vil presset på de tilgrensende arealene blir stort, for eksempel til næringsbygg og boliger, særlig der man legger veikryss eller stasjoner. Konsekvensene blir at arealet med matjord som bygges ned blir mye større enn det som er beregnet i NTPen.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere