Bruk matjorda til matproduksjon

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget, Naturvernforbundet, Småbrukarlaget og Natur og Ungdom ber Regjeringa ta jordvernmål på alvor.

Norges Bondelag, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Norsk Bonde- og Småburkarlag har sammen sendt et opprop til Regjeringa som forhandler om en ny nasjonal transportplan (NTP 2014-2023), som skal legges fram for Stortinget denne våren.

I oppropet ber organisasjonene Regjeringa om å ta landbruks- og matmeldinga med produksjonsmål og jordvernmål på alvor, og pålegge transportetatene å prioritere prosjekter og traséalternativer som tar minst mulig matjord.

Matjord er en knapp ressurs

- Matjord er en knapp og ikke-fornybar ressurs. Bare tre prosent av Norges landareal er dyrka opp, og det er få dyrkbare arealer av like god kvalitet. Regjeringa har også stadfestet at den norske landbaserte matproduksjonen skal øke i takt med befolkningsveksten i landbruks- og matmeldinga, som Stortinget vedtok april 2012, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag.

Vil bygge ned matjord

Transportetatene ønsker å bygge ned 5 400 dekar matjord i sitt forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2014-2023. Dette tilsvarer et areal på nær 850 fotballbaner, og kan gi korn og mel til 5,4 millioner brød årlig. I tillegg til selve nedbyggingen til vei og bane, vil presset på de tilgrensende arealene blir stort, for eksempel til næringsbygg og boliger, særlig der man legger veikryss eller stasjoner. Konsekvensene blir at arealet med matjord som bygges ned blir mye større enn det som er beregnet i NTPen.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere