Landbruks- og matministeren mener at utsettelsen av Grytten-utvalgets innstilling for inntektsmålinga ikke bør være til bekymring for bønder. Hun var klar på at det er mulig å starte jobben med å løfte inntekta likevel.

– Men målet er at når utvalget har lagt fram sin rapport 1. oktober, skal den ut på høring og deretter blir det en sak til Stortinget, sa hun fra scenen.Sandra Borch takket norske bønder og kalte landbruket for Norges viktigste næring.

– Vi er utålmodige og vil ha et inntektsmål på plass før neste jordbruksoppgjøret. Det er mulig å rekke, sa Bondelagsleder Bjørn Gimming, da han takket Sandra Borch for innlegget.

Framtidsbonden og velferd

Inger Johanne Brandstrup fra Norges Bygdeungdomslag var blant dem som fikk muligheten til å stille statsråden et spørsmål. Hun lurte på hvordan regjeringa vil jobbe for at flere unge vil være stolt av å bli bonde.

Statsråden pekte blant annet på nødvendigheten av å framsnakke næringa og være stolt av den viktige jobben som bonde og matprodusent. Samtidig trakk hun fram gode velferdsordninger som svært viktig for unge som vil inn i næringa.

– Vi trenger sosiale muligheter på linje med andre i samfunnet, kommenterte Bjørn Gimming overfor Borch og Bondetinget.

Bondelaget skal utfordre

Utfordringer fra Bondelaget er ikke statsråden helt ukjent med. Hun understreket imidlertid i den faglige tyngden som alltid lå bak.

– Bondelaget skal utfordre, det gjør dere til gangs. Noen ganger litt for mye etter min smak, sa hun til latter fra salen, før hun understreket at det alltid ligger stor faglig tyngde bak.

– Over tid mener jeg det er helt avgjørende.Bjørn Gimming takket Borch for å møte Bondetinget.

Borch begynte talen med å takke hele jordbruket for å gå samlet inn i jordbruksavtalen. En avtale hun kalte for begynnelsen på en nødvendig snuoperasjon og som viser at regjeringa prioriterer norsk matproduksjon.

– La det ikke være i tvil, landbruket er en politisk prioritet for denne regjeringa.

– Men det har ikke vært lett. Det er andre forhold som blir lidende som følge av dette, sa hun, før hun la til at snuoperasjonen skal fortsette.

– Et hovedpoeng med årets forhandlinger har vært å sikre forutsigbarhet. De midlertidige løsningene som ligger i avtalen, blant annet på kraftfôr, stopper ikke arbeidet med å øke selvforsyningen.

Deretter gikk hun dypere inn i flere utfordringer i jordbrukspolitikken framover. Regjeringa vil jobbe med bedre fleksibilitet i tollvernet, etablere Bionova som et verktøy for å nå målene i klimaavtalen, sette i gang en arbeidsgruppe for en gjennomgang av veterinærdekningen, og innføre en mer restriktiv jordvern- og rovdyrpolitikk.

Det ble godt mottatt i salen da statssekretær i klima- og miljødepartementet, Aleksander Øren Heen, kunne kunngjøre at regjeringa har lagt fram et forslag om å endre lisensjakta på jerv til 20. august.

– Det er viktig for meg å vise at vi samarbeider godt mellom våre departement på rovdyrpolitikken, understreket  Sandra Borch.