Årsmøtet har mange høydepunkter, men skal vi nevne noen vil vi anbefale å få med seg leders tale, generaldebatten og ikke minst valget. Sjekk ut programmet så vet du akkurat når du skal klikke deg inn.

Det er også mulig å følge oss på Facebook og Instagram for bilder og en liten smakebit av stemninga. 

 

Program onsdag

08.30: Åpning med kulturinnslag

09.10: Leders tale v/Bjørn Gimming

10.00 - 17:15: Generaldebatt (pause 12-13 og 14.30-15)

17:15: 

Norges Bondelags årsmelding for 2021

Norges Bondelags konsernregnskap for 2021

18:00 Møteslutt

 

Program torsdag

08.30: Innlegg v/landbruks- og matminister Sandra Borch

09.20: Generaldebatt, oppsummering og forslag til resolusjon

10.30:

Innlegg om opptrappingsplan for jordbruket #inntektsløft v/Bjørn Gimming

Framtidas marked v/Gaute Lenvik, Norsk Landbrukssamvirke

Generaldebatt - vedtak

11.30: Inkomne saker til årsmøtet:

Fra Rogaland Bondelag: Gjennomgang av soneinndelingen, fordelingsnøkkel RMP og fordeling av IBU- midler

Fra Agder Bondelag: Revisjon av soneinndeling, arealsoner og soner for distriktstilskudd kjøtt og melk

13.30: Innkommen sak til årsmøtet: 

Fra Akershus Bondelag: Redusert kontingentsats for ungdom

14.00: Fastsetting av godtgjøring for 2022/2023

Rammebudsjett og kontingent for Norges Bondelag og Bondelagets servicekontor 2023

15.15: Valg v/Lars Halvar Wetterstad, leder av Norges Bondelags valgnemd

16.15: Avslutning