Alle som har en eller flere kollektive personforsikringer gjennom Norges Bondelag har fått nye forsikringsbevis fra Landbruksforsikring. Landbruksforsikring er Bondelagets nye leverandør av kollektive personforsikringer.

- Flyttingen av personforsikringer gir deg som medlem samme forsikringsdekning med like eller bedre vilkår til lavere pris. For Bondelagets medlemmer er det av stor verdi at Bondelaget kan tilby gode og konkurransedyktige forsikringer. Derfor jobber Bondelaget kontinuerlig med å sikre medlemmene bedre forsikringsvilkår, understreker Per Skorge.

Nye kollektive personforsikringsprodukter

Videreføringen av de kollektive personforsikringene gir deg forsikringer som dekker ulykke og død. Den nye avtalen med Landbruksforsikring betyr at du som medlem kan få nye eksklusive forsikringer tilpasset deg som bonde og til en svært gunstig pris.

- Benytt denne anledningen til å gå gjennom dine personforsikringer for å se om du har behov for å sikre deg bedre ved for eksempel uførhet. Det er viktig for oss å tilby personforsikringer som er tilpassa medlemmenes behov, sier Per Skorge.

De nye forsikringene eller produktene er Bondelagets Yrkesskadeforsikring – for bonden selv, Bondelagets Uføreforsikring, Bondelagets Kritisk sykdomsforsikring, Bondelagets Barne- og ungdomsforsikring og Bondelagets Helseforsikring.

Spør Bondelagets Personforsikringskontor

Har du spørsmål om overflyttingen, ta kontakt med Bondelagets nye Personforsikringskontor. Avtalen med Landbruksforsikring betyr at det er etablert et eget kontor med kompetanse på nettopp bondens behov for personforsikringer. Det har mange medlemmer etterspurt.

Personforsikringskontoret skal gi råd og svare på alle spørsmål du måtte ha om personforsikring.

Kontakt Bondelagets Personforsikringskontor på:

Telefon:          22 05 46 00 (kl. 08:00-15:30 man-fre)
E-post:            post@bondelagsforsikring.no
Web:               www.bondelagsforsikring.no