Anbefaler at barna overtar

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

63 prosent av bøndene vil anbefale barn eller andre arvinger å overta gården når den tid kommer.

Illustrasjonsfoto: Mats Olsen.I en undersøkelse Landbrukets Utredningskontor har gjort for Norges Bondelag, svarer samtidig 21 prosent av bøndene nei til det samme spørsmålet; de vil IKKE anbefale barn eller andre arvinger å overta gården.

Det er flest produsenter av grønnsaker, frukt og bær og poteter og kornprodusenter som anbefaler overtaking. Tallene viser 72 prosent i gruppen frukt og bær, 67 prosent blant kornprodusentene.

Prosentandelen blant melkeprodusentene er størst av de som IKKE vil anbefale overtaking. 23 prosent av melkeprodusentene sier nei.

Vil øke inntektene utafor bruket

I den samme undersøkelsen, svarer 44 prosent av bøndene at de vil øke inntektene utafor bruket dersom inntektene fra jordbruket ikke øker. Slik vil bøndene løse utfordringen manglende inntektsøkning:

  • Øke inntektene utenfor gården - 44 prosent,
  • Redusere kostnader 26 prosent
  • Avvikle jordbruksdriften - 24 prosent
  • Overdra gården til neste generasjon - 24 prosent,
  • Øke produksjonen på gården 22 prosent,
  • Starte opp eller utvide annen næringsvirksomhet på gården 20 prosent
  • Forpakte, leie bort eller selge gården 15 prosent.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere