Anbefaler at barna overtar

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

63 prosent av bøndene vil anbefale barn eller andre arvinger å overta gården når den tid kommer.

Illustrasjonsfoto: Mats Olsen.I en undersøkelse Landbrukets Utredningskontor har gjort for Norges Bondelag, svarer samtidig 21 prosent av bøndene nei til det samme spørsmålet; de vil IKKE anbefale barn eller andre arvinger å overta gården.

Det er flest produsenter av grønnsaker, frukt og bær og poteter og kornprodusenter som anbefaler overtaking. Tallene viser 72 prosent i gruppen frukt og bær, 67 prosent blant kornprodusentene.

Prosentandelen blant melkeprodusentene er størst av de som IKKE vil anbefale overtaking. 23 prosent av melkeprodusentene sier nei.

Vil øke inntektene utafor bruket

I den samme undersøkelsen, svarer 44 prosent av bøndene at de vil øke inntektene utafor bruket dersom inntektene fra jordbruket ikke øker. Slik vil bøndene løse utfordringen manglende inntektsøkning:

  • Øke inntektene utenfor gården - 44 prosent,
  • Redusere kostnader 26 prosent
  • Avvikle jordbruksdriften - 24 prosent
  • Overdra gården til neste generasjon - 24 prosent,
  • Øke produksjonen på gården 22 prosent,
  • Starte opp eller utvide annen næringsvirksomhet på gården 20 prosent
  • Forpakte, leie bort eller selge gården 15 prosent.
Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere