Bærekraftfondet spiller en rolle i jobben med å gjøre norske bønder og landbruksnæringa bedre rustet i møte med klimaendringer, og som pådriver for bærekraftig utvikling. Fondet gir oss en unik mulighet til å satse på tiltak som ikke bare vil komme bønder til gode, men som også har stor verdi for samfunnet, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

Det kom inn 31 søknader til Bærekraftfondet i høst. 16 fikk tilslag på søknaden, og med det hel- eller delfinansiering av sine prosjekter.

Vi har mottatt mange gode søknader, og de prosjektene som har fått innvilget støtte mener vi vil gjøre en forskjell for landbruket enten det er innen klima, dyrevelferd eller sikkerhet, fortsetter Hjørnegård.

Blant disse finner vi TINE og Norsk Landbruksrådgivnings opplæring av rådgivere til Klimakalkulatoren, kurs i praktisk bruk av skog for forebygging av naturskader i regi av Skogbrukets kursinstitutt, bygging av flomvern og Dyrevelferdskonferansen 2021 som arrangeres av Foreningen for Norske Etologer. For fullstendig liste over tildelinger se her. 

Det har vært flott å se bredden av prosjekter som har søkt støtte, og vi er veldig spente på å se resultatene etter hvert som de ulike initiativene blir realisert, sier Lars Gøran Bjerklund, konserndirektør for næringsliv i Gjensidige.

Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond deler ut inntil 10 millioner kroner årlig i perioden 2020-2024.

Vi ønsker gjennom denne unike satsingen å bidra til at tiltak settes i gang, og har tro på at vi med bærekraftfondet kan gjøre en forskjell. Målet vårt er å bidra til et levedyktig og fremtidsrettet landbruk, avslutter Bjørklund.

Bærekraftfondet har en kollektiv og en individuell ordning. Prosjektmidlene som er delt ut nå kommer fra den kollektive ordningen, og skal komme flere bønder, hele lokalsamfunnet eller landbruksnæringa til gode. Neste søknadsfrist blir 1. mars 2021. De individuelle tiltakene har løpende frist.