Bakgrunnen for møtet er at kontroll med plantevernmiddellageret er ett av sjekkpunktene når Mattilsynet gjennomfører årets tilsyn med bruk av plantevernmidler. Som du sikkert er kjent med fra KSL-revisjonen er plantevernmidler klassifisert som farlig avfall. Plantevernmidler som har mistet sin godkjenning, og rester av plantevernmidler som ikke skal benyttes, må derfor leveres til mottak for farlig avfall. Før innlevering kan du på enkelte mottaksstasjoner måtte du fylle ut et skjema for avfallsdeklarering. Noen steder kreves det også at dette gjøres før du kan komme på mottaket.

Her kan du se møtet i opptak 

 

Her kan du laste ned de ulike presentasjonene

Dette var et samarbeidsmøte mellom Kornprogrammet i Viken, NLR Øst og bondelagene i Østfold, Akershus og Buskerud,