Program:

(Alle tider her er foreløpige, endelig program blir sendt til deltakerne ca. ti dager før avreise)

Onsdag 22. juni

Kl. 08.30 Oppmøte på Gardermoen
Kl. 09.55 Flyavgang  
Kl. 10.50 Ankomst Værnes

Kl. 11.30 Lunsj på Kvithamar hvor vi ønskes velkommen av Sanna Krûger Persson og Truls Olve Terjesønn Hansen, NLR Trøndelag

NLR Trøndelag har flere spennende forsøk og prosjekter vi får se på, presisjonslandbruk er en rød tråd:

- Variabel såmengde
- Gjødsling: delgjødsling til bygg - mer aktuelt enn noen gang?
- Erfaringer med bruk av Crop Sat og AtFarm i vårkorn + N-sensor
- Presis Trønder - prosjekt på presisjonslandbruk
- Her er det også forsøk med ulik jordarbeiding til vårkorn og sortsfelt i vårkorn

kl. 16.00 Gårdsbesøk: Opti-Maskin, Skogn ved Fridtjov Skjerve og Einar Myr. Opti-Maskin har både bygg, hvete, havre, høstbygg, høsthvete og høstraps i vekstskiftet. De bruker korn til eget fôr, da de også har gris.

kl. 18.30 Innsjekk Jægtvolden fjordhotell

kl. 19.30 Tre retters middag på hotellet

 

Torsdag 23. juni

Frokost på hotellet. 

Kl. 09.00 Avreise til Bodil Oust, bonde i Levanger. På gården foredler Bodil korn til malt, og er i ferd med å bygge kornlagringsanlegg fra Tornum.

Kl. 11.30 Lunsj Øyna kulturlandskapshotell, Inderøy: https://www.oyna.no/

Kl. 13.15 Besøk hos Marius Stene, Vinje Bruk. Vinje bruk er den største jordbruks- og skogbrukseiendommen i Mosvik i Trøndelag. Gammelt godsbruk med korn- og settepotetproduksjon. Bruk av N-sensor.

Kl. 14.45 Akevittsmaking og inspirasjonsforedrag på Berg gård, Inderøy: https://inderoybrenneri.no/

Kl. 19.00 Tre retters middag på Gulburet: https://gulburet.no/

 

Fredag 24. juni

Frokost på hotellet. Utsjekk.

Kl. 09.00 Avreise til Skatval korn. 5 gårdbrukere har gått sammen og bygget kornmottak. Her står de for lagring og tørking på oppdrag fra Fiskå.

Kl. 12.00 Lunsj på Hegra festning 

Kl. 15.55  Flyavgang

Kl. 16.50 Ankomst Gardermoen

 

Har du spørsmål kontakt:
Prosjektleder i kornprogrammet: Inga Holt, tlf. 48163073

Begrenset antall plasser, førstemann til mølla!

Pris: Kr 8500. Tillegg for enkeltrom; kr. 1250
All transport, overnatting, aktiviteter og måltider nevnt i programmet er inkludert.

For påmelding, klikk her