Gårdene vi besøkte ligger på samme breddegrad som oss, så det vekstforholdene er derfor relativt like. De hadde også forsommertørke i år, og var i stor grad opptatt av de samme tingene som oss som kom på besøk.

Besøk på Kyrkeby eiendom, med far og sønnPå turen bortover besøkte vi Kyrkeby väkstodling AB i Örebro. Dette er et familieforetak hvor far, Lars Håkan Jonsson, og to sønner, Johan og Peter, er involvert i drifta. En sønn med hovedansvar for planteproduksjon på ca. 22 000 daa, og den andre for eggproduksjon. Vi var på en av gårdene i drifta med planteproduksjon, hvor de har korn, gras og høstoljevekster med eget tørkeanlegg. Kyrkeby väkstodling dyrket så mye høstsådde vekster som de rakk. Med så store arealer var det stor maskinpark og bruk av digitale hjelpemidler for god oversikt. Salg av avling på rett tidspunkt er avgjørende i svensk kornproduksjon, men den gode agronomien var i fokus for å holde avlingsnivået oppe.

 

Brunnby lantbrukardagar er en landbruksmesse med staIngangen på Brunnby nder fra mange aktører i landbruket, fra maskinleverandører, plantevernfirmaer, leverandører av solcelleanlegg, rådgivingstjeneste osv.

Det var flere fagforedrag, for eksempel om drenering og klimabevissthet. Det som trekker spesielt mange til messen er maskindemonstrasjonene. I løpet av de siste dagene før messa var det kommet 60 mm regn. Det ble dessverre ikke gjennomført demonstrasjon av såmaskiner, grunnet dette, men de ble presentert. Det ble tross mye nedbør demonstrert jordarbeidingsutstyr. Selv om forholdene ikke var helt lagelige, fikk vi et lite inntrykk av hvordan jobb de ulike redskapene gjør.

Forsøksfelt med Fenomen hvete, med snerp mot viltskaderDet var også anlagt feltforsøk med ulike sorter, vekstregulering osv. Her ble vi presentert for en ny interessant høsthvetesort med snerp, Fenomen. Dette er en mathvete, kort og stråstiv med god vinterherdighet. Snerpet skal gjøre den mindre interessant for vilt, så håpet er å få mindre beiting.Feltvanring på Brunnby

             

 

 

 

 

 

 

På hjemveien besøkte vi Håkan Wahlstedt, Hidinge gård, Fjugesta. Gården driver ca. 2750 daa korn, potet og gras. Hovedproduksjonen er gris, med 4 grisehus med plass til ca. 4700 slaktegris. Gården er med i et prosjekt som heter Odling i balans, som har som mål å besvare og drive fremover miljøspørsmål i landbruket. For Hidinge gård betyr det stort fokus på næringsbalanse, soner for pollinerende insekter, klimatiltak, energiproduksjon (to halmfyrer), rett bruk av husdyrgjødsel, miljøtiltak som buffersoner, bruk av HVO diesel osv.

Deltagere på befaring på Hidinge gårdBlomsterstripe i åker på Hidinge gård

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg til det faglige innholdet var det mye sosialt utenom, og reiselederen ønsker å gi en takk til alle deltakerne. Dette var en virkelig flott gjeng å ha med på tur. Vi takker også Reisegleder som har hjulpet oss med å legge alt til rette for en vellykket tur.

v/reiseleder Inga Holt, kornprogrammet i Viken