Bakgrunnen for møtet er at kontroll med plantevernmiddellageret er ett av sjekkpunktene når Mattilsynet gjennomfører årets tilsyn med bruk av plantevernmidler. Som du sikkert er kjent med fra KSL-revisjonen er plantevernmidler klassifisert som farlig avfall. Plantevernmidler som har mistet sin godkjenning, og rester av plantevernmidler som ikke skal benyttes, må derfor leveres til mottak for farlig avfall. Før innlevering kan du på enkelte mottaksstasjoner måtte du fylle ut et skjema for avfallsdeklarering. Noen steder kreves det også at dette gjøres før du kan komme på mottaket.

Link til møtet: Klikk her for å bli med i møtet . Det er ikke påmelding, og deltakelse er gratis. Vel møtt!

Program - gjennomgang av:

  • plantevernmidler som farlig avfall 

  • hvor du finner skjema for avfallsdeklarering 

  • hva og hvordan du skal fylle ut skjemaet før du leverer avfallet 

  • hva som kreves ved levering av gamle plantevernmidler og tomemballasje. 

  • hva kreves i KSL, hva er dagens krav, og muligheter fremover 

 

Og du får mulighet til å stille spørsmål, og få svar.

De faglige innledningene holdes av Thomas Ingum, Retura Østfold og Bjørn Austad Hvaleby, fagsjef KSL. I tillegg møter Anne Kraggerud, NLR og representanter fra bondelagene og kornprogrammet i Viken