20.6.15 vil det være markvandring i regi Søndre Høland bondelag.
De har sendt ut følgende invitasjon:
Invitasjon til Markvandring, gårdsbesøk og grilling på Grepperud!
Du/dere inviteres til markvandring i vårkorn på Grepperud, hos Henriette Høntorp, Haldenveien 2608, Hemnes. Lørdag 20. juni 2015 kl. 1300-1500. Norsk Landbruksrådgivning står for faginnholdet. Alle interesserte ønskes velkommen! Fra kl 1500-1600 blir det omvisning i sauefjøset til Henriette og dagen avsluttes med grilling/sosialt samvær på samme sted. Ta med stol og mat til eget behov, vi holder grillene varme og bord til å spise ved! Velkommen til en fagdag med sosialt tilsnitt. Hilsen styret i Søndre Høland Landbrukslag.
Les mer her: http://www.bondelaget.no/soendre-hoeland-landbrukslag/aktivitetsdag-i-regi-av-landbrukslaget-article81717-3202.html

 

24.6.15 avholder Blaker bondelag sin markvandring. Her er programmet:

 

24.6.15 blir det også markvandring på Hvam. Her er informasjonen om den:

 

25.6.15 arrangerer Nordre Høland bondelag markvandring  kl 18.00 på Søndre Rakstad, 1960 Løken. Kontaktperson er Rita Rakstad.

 

2.7.15 er Lars Halvor Stokstad vertskap for markvandring i Åsveien, 2056 Algarheim, på NM-feltet kl 19.00. Lars Halvor er som kjent en av deltakerne i Avlingskampen 2015.