Program:

 * Orientering om gården og drifta inkl. oppvisning med gjeterhund.
 * Natursti.
 * Landbruksrådgivningen orienterer om aktuelle saker. Dette er en del av kornprogrammet.

NB ! Ta selv med det du ønsker å spise og drikke. Vi holder grillen varm fra kl 18.30
Vi serverer kaffe og kringle.
Ta med grillmat og drikke, tallerken, bestikk, glass, campingbord og stol.

Alt er selvsagt gratis.

Vel Møtt!

Hjemmesiden til Melnes Gård: http://folkogfe.no/melnes-gard/

Adresse til leder: Per Jacob Ølstad Nerdrum gård 1900 Fetsund
Telefon: 48024802
E-post:  h-budahl@online.no