Våler og Svinndal Bondelag inviterer alle interesserte til en lærerik markdag. Vi får omvisning i et nytt demonstrasjonsfelt for ras- og erosjonssikring anlagt av NVE, Peder Unum fra landbrukskontoret deltar og Bjørn Inge Rostad fra Norsk Landbruksrådgivning bidrar i markvandringen.

Temaer for kvelden:

- Oppdateringer for vekstsesongen.

- Ras- og erosjonssikring i flomutsatte områder.

- Jordstruktur og jordbearbeiding

- RMP

Utover kvelden fyrer vi grillen, så ta med en campingstol og bli med på en sosial kveld. (Spis det du vil for en 50-lapp).

Velkommen!