Påmelding og program finner du her: https://www.deltager.no/kornskolen2017

NB: Dette er et innføringskurs som ikke gir noen formell kompetanse. Det er rettet mot de som kan lite om korndyrking ifra før. Les mer om tilbud om kompetansegivende tilbud nederst i denne artikkelen.

Kursmateriell:

Presentasjoner fra Kornskolen vil bli lagt ut på nettsiden under Kurs/Kornskolen: https://ost.nlr.no/kurs/kornskolen/

Temaark korn fra NIBIO finner du på nettet:  http://www.kornforum.no/

 

Spørsmål:

Om kurset: Anders Klaseie  anders.klaseie@bondelaget.no  tlf 415 00 030

Om fag kan du rette spørsmål til jan.stabbetorp@nlr.no , lars.kjuus@nlr.no ,  
michael.aamold@nlr.no eller tlf 63 94 45 30

 

Tilbud om formalkompetanse innen korndyrking og landbruk i våre fylker:

Fom høsten 2017 er det mulig å ta agronomutdanning på deltid ("voksenagronom") også i Akershus. Dette er en komprimert utdanning ved Hvam vgs som består av landbruksfagene på videregående nivå, og er for de som ønsker grunnleggende kompetanse om landbruksproduksjon. Det blir lagt ut informasjon i november måned på  http://www.hvam.vgs.no/utdanningsprogram/for-voksne/

 

I østfold er det tilbud om "voksenagronom" på Kalnes og Tomb. I Oslo har Natur vgs. dette tilbudet.
Les mer om tilbudet på Kalnes her:
http://kalnes.vgs.no/ikbViewer/page/ofk/pages/tilbud/artikkel?dim_id=11016&doc_id=94780
Les om Tomb her: http://tomb.no/
Les om tilbudet på Natur her: https://natur.vgs.no/for-voksne/

 

Vil du bli agrotekniker?  Fagskolen på Hvam bygger på fullført videregående skole og er en høyere, yrkesfaglig utdanning der man får tittelen agrotekniker. Fagskolen tilsvarer ett års studier tatt over to år. Undervisningen er samlingsbasert med ca ti samlinger på 2-3 dager per år,  og med oppfølging på nettet mellom samlingen. Fagskolen er for deg som har landbruksutdanning, eller som har minst 5 års praksis og som ønsker å bli en enda bedre bonde,,, fagarbeider og/eller rådgiver.  Våre studenter er alle i aktiv jobb, er mellom 20 og 50 år, har yrkeserfaring men ønsker å bli enda bedre. Les mer om våre tilbud på http://www.hvam.vgs.no/utdanningsprogram/for-voksne/fagskoleutdanning/