Bli med på kornmøte i samarbeid med Havre-NM og landbruksrådgivinga 14.des. på Øsaker og 15.des. på Hvam.

- God mat og drikke med innslag av havre
- Gjennomgang av årets sessong ved Landbruksrådgivinga
- Høsthvetekonkurransen ved Kornprogrammet i Østfold og Akershus
- Resultater fra Havre-NM ved Karstein Brøndbo, Norsk Havreforening
- Resultater fra sortsprøvinger i korn ved Trond Buraas, Graminor
- Evt. annet faglig og sosialt innhold

Mer om arrangementet på Øsaker her.
Mer om arrangementet på Hvam her. 

PGA servering, påmelding her:
Klikk på "Deltar" på facebook.com/NorskHavre eller meld fra på annen måte. f.eks til kb@fk.no at du ønsker å delta. Det er viktig for planlegging av serveringen. Møtene er gratis.

Mer info direkte fra Havreforeningen:

http://us10.campaign-archive2.com/?u=8e6ce94aaeb34dd60898dbcf4&id=7a3bdab8bd&e=%5BUNIQID