Trøndelag bugner av flinke bønder!

  • Tips en venn om denne siden

Trøndelag bugner av flinke bønder. Kompetanseløft Trøndersk Landbruk lanserer nå en portrettserie der vi ønsker å vise frem noen av disse bøndene. Vi har i første omgang plukket ut 10 bønder i Trøndelag som har fokus på å utvikle sine gårder ut fra de ressursene og kompetansen de har.

Kunnskap og kompetanse er en viktig faktor for å lykkes som bonde i dag. Man må kombinere den teoretiske kunnskapen med det praktiske. De bøndene som lykkes i dag må ha kunnskap om alt fra agronomi, husdyrhold, økonomi, produksjon, mekanisering og bedriftsledelse for å nevne noe. Det er få yrker der man får brukt så mange sider ved seg selv og der man selv kan påvirke sitt økonomiske resultat.  

 

Første intervjuobjekt i serien er Aud Mari Folden og Bent Ingar Fuglu.  De dyrker gulrot, kålrot og potet på gården Røstad Øvre i Levanger. I tillegg har de høylandsfe.

Målet med portrettserien er å synliggjøre bønder som er dyktige og som tørr å satse på gårdene sine. Vi vil vise hvor kompetansekrevende landbruket er og hva som må til for å lykkes innen denne næringen. Vi håper denne serien kan bidra til å inspirere og motivere andre bønder og andre trøndere. Vi vil også løfte frem og gi en honnør til de bøndene som stiller opp på denne serien.

Portrettintervjuene er laget på bestilling av Kompetanseløft Trøndersk Landbruk og laget av Håvard Zeiner.

Kompetanseløft Trøndersk Landbruk har som mål å øke konkurransekraften til Trøndersk Landbruk og bidra til økt produksjon og avvirkning i Trøndelag. Denne serien er et tiltak for å nå dette målet.

Det er fritt frem for hvem som helst å dele og bruke disse intervjuene. Ta kontakt om dere ønsker bilder eller ytterligere kommentarer.

La dere inspirere og motivere! Hjelp oss å vise frem disse flotte bøndene:-)

logo KTL

Nyhetsbrevsamling

Da er nytt nyhetsbrev fra kompetanseløftet ute! Informasjon om sluttkonferansen 24. november, og nå er tilskuddspotten på erfaringsgrupper tom! Det er delt ut 600.000 til 94 grupperinger!

Foto: Håvard Zeiner

Kunnskap er gull verdt

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Foto: Håvard Zeiner

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

sgk

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Våre samarbeidspartnere