HER KOMMER FJØSET: Kristoffer Moan (t.v.) viser hvor det nye sauefjøset er planlagt. Ved siden av ham står Morten Stefan Berg. Selv om det er snøfall på fjellet nå i juni, er dette bildet tatt i vinter...

Kompetanseløft
trøndersk landbruk

  • 3-årig prosjekt (2013- 2015) med mål om å styrke konkurranse-kraften til Trøndersk landbruk gjennom videreutvikling av nettverk, utdannings- og veiledningstilbud .
  • Styringsgruppa består av Tine, NILF, HiNT, NLR, Naturbruksskolene, Allskog, Bonde og småbrukarlaget, Bondelaget, Fylkeskommunene og Fylkesmennene trøndelagsfylkene.
  • Det er ei samla næring som står bak prosjektet, hvor alle aktører i jord- og skogbruk deltar med stor egeninnsats

- Denne ordningen fungerer veldig bra. Den er svært enkel og oversiktlig, sier Kristoffer Moan.

Bak det gamle fjøset har et tynt snødekke lagt seg på bakken. Det er ennå vinter når vi er på bersøk. Med hendene viser sauebonde Kristoffer Moan hvor det nye fjøset skal stå. Forhåpentligvis vil det være ferdig i løpet av 2016.

Mentorordning

Før den tid er det mye arbeid som skal gjøres, men gårdbrukeren har forberedt seg god. Et av tiltakene han har gjort er å bli med i en mentorordning. Det har han fått mye igjen for. Å bygge seg nytt fjøs krever utvilsomt mye planlegging og god kostnadskontroll.

Mentor Morten Stefan Berg har kjent Moan siden barneskolen. I dag bor de to bare ei mil unna hverandre. Berg har bidratt med konstruktive råd i fjøsforberedelsene. Selv satte han opp et nytt storfefjøs for ett år siden. Lærdommen han fikk i planleggingen og byggingen, vil han gjerne overføre til Moan. Møtene startet de med i desember i fjor. Moan sier han har fått mye igjen for det.

- Morten er god på økonomi. Han har kommet med anbefalinger på hvilke firmaer jeg bør velge og hvilke jeg bør holde meg unna, sier Moan.

Lang planlegging

Selv brukte Berg halvannet år på planleggingen av sitt storfefjøs som nå står ferdig. Han mener at en lang planlegging er gull verdt. Samtidig er det viktig å informere banken om hvordan en ligger an med planene.

- Jeg mener det er viktig å være ærlig og oppriktig med banken. Jeg ringte dem kanskje en gang i måneden og fortalte hva jeg trengte penger til og hvordan jeg lå an, sier Berg.

I store prosjekt, som det å bygge et nytt fjøs, sier Berg det er viktig å være i forkant. Hvis ikke kan det oppstå problemer.

- Kommer du på etterskudd, blir det ofte ikke tid til å ta gjøre de riktige valgene. Du må kanskje leie inn dyr arbeidskraft for å få fullført prosjektet, sier han.

TAR SEG GOD TID: Kristoffer Moan har tatt seg godt tid på planleggingen av det nye sauefjøset. Målet er å kunne bygge fjøset med mest mulig egeninnsats og minst mulig lån.Moan har en plan om å gjøre mye selv. Målet hans er å klare å sette opp grunnmuren uten å ta opp et stort lån. Når selve bygget skal settes opp, vil han gjøre det på kort tid samtidig som han tar opp fullt lån i banken. Slik får han mest mulig kontroll på kostnadene. Han har også ringt rundt til en rekke andre gårdbrukere for å få gode råd og tips.

Moan tok han over familiegården i 2011. Grunnen til at han vil bygge nytt fjøs nå, er at han vil ha en god arbeidsplass han kan nyte godt av i mange år fremover.

Ned på jorda

Moan har beregnet at det nye fjøset vil koste rundt 2,5 millioner kroner. Drømmen var å bygge et enda mer mekanisert fjøs med flere hjelpemidler og høyere standard. Men mentor Morten Stefan Berg fikk han ned på jorda.

Det viktigste er ifølge Berg å bygge et fjøs som gjør arbeidet så effektivt som mulig. Han anbefaler å dra rundt til andre sauebønder for å se på hvordan de har gjort det. Og nettopp det har Moan gjort.

- Jeg har vært veldig mye rundt til andre, sier han.

Han skryter også av hjelpen han har fått fra Nortura, Norsk Landbruksrådgiving og Stadsbygd Sparebank. Her har han fått gode råd han har tatt med seg inn planene.

Mentor Berg sier det også krever en god porsjon selvdisiplin ikke å gå for det første og beste tilbudet. Moan, som også er nestleder i Leksvik Bondelag, sier han opprinnelig hadde en plan om å gjennomføre fjøsbyggingen raskere. Men dette hadde også ført til langt større kostnader. Berg mener det også er store fordeler ved å ta seg god tid.

- Det er mye fram og tilbake i en slik prosess. Planene kan fort bli forandret. Da er det greit å ha tid til å gjøre endringer, sier Berg.

Nøktern

Selv har ikke Moan snakket høyt om fjøsplanene sine til så veldig mange. Det å stikke seg frem som gårdbruker blir nemlig ikke godt mottatt av alle.

- Om du satser friskt og satser så kan andre ofte se litt negativt på det, sier han

Nøkternhet er det som gjelder for mange. Men skal en satse som gårdbruker, er det helt nødvendig å ta noen risikoer. Morten Stefan Berg vet det finnes flere gårdbrukere som ikke har vært villig å ta noen risiko. Selv mener han dette er nødvendig om ikke næringen skal stå på stedet hvil.

- Det er lov å prøve og feile. Hvis ikke kommer du deg ikke framover. Det er også viktig å kunne unne andre suksess og støtte opp under hva andre gjør, sier han.

KONSTRUKTIVE RÅD:  Kristoffer Moan (t.h.) sier han liker at folk rundt ham har stilt vanskelige spørsmål med tanke på fjøsbyggingen. Derfor har han vært klar på at han ikke ville ha «ja-folk» rundt seg. Morten Stefan Berg har vært Moans mentor i hele prosessen.

Flere av gårdbrukene i Leksvik har i dag et godt maskinsamarbeid. Kristoffer Moan sier han nyter godt av dette. Hver gårdbruker som deltar i maskinsamarbeidet, betaler inn et årlig beløp. Det sikrer at de til enhver tid har en god og oppdatert maskinpark. Flere ganger har både Moan og Berg erfart at det er betydelig billigere å ha nytt enn gammelt utstyr.

Men akkurat nå er det ikke maskiner Moan tenker mest på. Snart skal grunnmuren på det nye fjøset settes opp. Før den tid må tomten ryddes. Planen er at han skal klare å sette opp grunnmuren selv. Først når selve byggingen starter, skal han leie inn folk.

Billigere langt enn bredt

Mentor Berg har kommet med gode råd basert på sin egen fjøsbygging. Han sier det blant annet er billigere å bygge langt enn bredt. Å velge de rette løsningene er uansett ikke lett. Det finnes så utrolig mye å velge blant. Ifølge Berg er det lett å velge en flott og fin løsning.

- Det er det som er skummelt. Det fort gjort å bli revet med på slike planer, sier han.

Mange råd, tips og tanker har blitt utvekslet mellom Berg og Moan de siste månedene. Noe av det viktigste Berg har ønsket å formidle, kan oppsummeres i en setning:

- Du skal ikke leve for fjøset, men av det.

Tekst og foto: Håvard Zeiner


Artikkelen over inngår i rollemodellserien i regi av Kunnskapsløft trøndersk landbruk (KTL). Dette ere den tredje serien i rekka. Første serie hadde fokus på kompetanse i drifta, mens runde to var rettet mot karrieremuligheter i landbruket for de som tar grønn utdanning.

  • Denne artikkelserien viser bønder som er i gang med erfaringsgrupper, og har mottatt tilskudd fra KTL for å gjennomføre felles treffpunkt for å diskutere fag og heve egenkompetansen sammen.
  • Det er fremdeles midler igjen i ordningen, så det er bare å søke tilskudd til å dra i gang egne grupper innafor et fagfelt du kan ønske deg en faglig oppdatering og kompetanseheving på sammen med yrkeskolleger.