I juni 2014 ble det oppretta tilskuddsmidler for bønder, slik at man kunne drive kompetansehevingi næringa. Ett år etter er avsatte midler snart brukt opp, og av de 600.000 kronene som var avsatt er det nå kun kr. 10.000,- igjen.

Det er i alt løyvd milder til 92 grupper, og nært 1000 bønder har deltatt på en eller anna form for kompetanseheving gjennom ordningen, enten det er kollegalæring, mentor, erfaringsgruppe eller faglig opplæring.

Ordningen blir nå evaluert av Trøndelag forskning og utvikling for å se om tiltaket er målretta mhp å øke kompetansen i næringa, øke bestillerevnen til bøndene og skape nye møteplasser og ta vare på produsentmiljøene.

Evalueringen vil bli brukt i en vurdering mhp om dette er tiltak som skal videreføres etter at Kompetanseløft Trøndersk landbruk avsluttes nå i 2015.