Mære inviterer til den første Kompetansekafeen

  • Tips en venn om denne siden

Velkommen til Kompetansekafe på Mære landbruksskole 24.10 kl 12-15 Tema for Kompetansekafeen denne gangen er storfe og melk.

 

Kompetansekafeen skal være en uformell møteplass for kompetansemiljø innen landbruket. Hensikten er å møtes, bli bedre kjent og dele kunnskap om FoU, utdanning og rådgivingstilbud. Målet er å bygge fellesskap mellom kompetansemiljøene og bygge opp under det sterke fagmiljøet vi har i Trøndelag. Kompetanskafe er et tiltak i Kompetanseløft Trøndersk landbruk. Det vil bli arrangert flere kafeer rundt omkring i Trøndelag med ulike tema.

Program Kompetansekafe på Mære

12.00 Omvisning  (start ved Glassgården – Veksthuset)

13.00 Tema (Grisehuset)

  • Storfe-forskning på HiNT - Bacheloroppgaver og nye prosjektsøknader v/Geir Næss
  • Storfe/melkeproduksjonen på Mære – visjoner og muligheter for utdanning, forskning og utvikling v/Bjørn Åge Fjeset
  • Grovforprosjektet – v/Solrun Kolstad Norsk Landbruksrådgiving

          Etter dette er ordet fritt til å presentere aktuelle saker og diskutere aktuelle problemstillinger.

           Vi legger opp til en uformell kafe.

15.00 Vel heim og velkommen tilbake!

 

Vi serverer enkel «etter-lunsj mat», og ber påmelding slik at det blir nok mat til alle!

Påmelding

 

logo KTL

Nyhetsbrevsamling

Da er nytt nyhetsbrev fra kompetanseløftet ute! Informasjon om sluttkonferansen 24. november, og nå er tilskuddspotten på erfaringsgrupper tom! Det er delt ut 600.000 til 94 grupperinger!

Foto: Håvard Zeiner

Kunnskap er gull verdt

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Foto: Håvard Zeiner

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

sgk

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Våre samarbeidspartnere