Hva er kompetanseløft Trøndersk landbruk?

  • Tips en venn om denne siden

Det er utarbeida et notat som skal forsøke å klargjøre hva kompetanseløftet er, og hva det vil si at næringa er i et kompetanseløft.

Kompetanseløftet er et fellesprosjekt for hele landbruksnæringen i Trøndelag for å sette fokus på kompetanse og næringas behov for kompetanse og kompetanseutvikling.

Det skjer mye kompetansebygging i landbruksnæringen, uavhengig av prosjekt. Nå har vi et prosjekt ved navnet «kompetanseløft Trønders Landbruk» som skal bidra til å sette ekstra fokus på kompetanse i landbruket. Samhandling og kompetanse hos matprodusentene, rådgivingsapparatet, skolene, kommunene, samvirkeorganisasjonene – alle i landbruksfamilien – er et viktig bidrag for å kunne nå målsettingen om 1,5% mer matproduksjon pr år fram mot 2030.

Hensikten med kompetanseløftprosjektet er at man i rådgiverapparatet skal oppmuntre i møte med næringsutøverne og hverandre å søke mer kunnskap, og være stolt over å drive i en kunnskapskrevende næring. Dette gjør vi ved å bruke ordet kompetanse mer aktivt i hverdagen i møte med hverandre og med næringsutøverne som søker råd og veiledning. At vi er i et kompetanseløft betyr ikke at vi på død og liv skal finne på noe nytt for at vi skal skilte med at vi har funnet på nye tilbud i prosjektperioden, men bidraget til hver enkelt er å synliggjøre at man ikke skal undervurdere behovet for kompetanse, og bondens behov for kompetanseutvikling i drifta si.

Hva er kompetanseløftet?

 

logo KTL

Nyhetsbrevsamling

Da er nytt nyhetsbrev fra kompetanseløftet ute! Informasjon om sluttkonferansen 24. november, og nå er tilskuddspotten på erfaringsgrupper tom! Det er delt ut 600.000 til 94 grupperinger!

Foto: Håvard Zeiner

Kunnskap er gull verdt

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Foto: Håvard Zeiner

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

sgk

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Våre samarbeidspartnere