30 førsteprioritetssøkere på bachelor Husdyr på HiNT!

  • Tips en venn om denne siden

Ikke siden begynnelsen på 1990 – tallet har så mange søkt på 3 årig bachelor innen husdyr, velferd og produksjon.

Hanne Solheim Hansen (Foto: Andreas Aarlott)
- Det er veldig positivt at ungdommen også er interessert i landbruk og matproduksjon, og dette er svært gledelige tall, sier Hanne Solheim Hansen i en pressemelding fra HiNT.

Etter å ha vært nede i under 20 søkere, var det 25 søkere til bachelor i Husdyrfag i fjor, og nå i 2014 er tallet 30.

Til sammen 45 søkere har HiNTs studier i Utmarksforvaltning eller Naturforvaltning som sitt førstevalg, en økning fra 36 søkere i 2013.

25 stykker ønsker å gå årsstudium Husdyrvelferd og 36 vil gå friluftsliv.

Dette er flotte tall for landbruket. Det er vanskelig å trekke bastante konklusjoner på om dette er en vedvarende trend, det vil vi få svar på i årene fremover. Det er lov å håpe.

Kompetanseløft Trøndersk Landbruk har fokus på landbruket som kompetansenæring og ønsker å bidra til at flere tar utdanning innen landbruket og Grønne næringer. Hvis slike prosjekter kan være med å bidra til at dette faktisk skjer er det veldig gledelig.

Vi ser også en gjennomgående økning på søkning til naturbruksskolene i Trøndelag, spesielt Mære har opplevd en stor økning.

Positiv omdømmebygging, fremsnakking av landbruket og kvalitet på fagopplæringen er nøkkelen til at flere ønsker å ta grønne utdanninger.

logo KTL

Nyhetsbrevsamling

Da er nytt nyhetsbrev fra kompetanseløftet ute! Informasjon om sluttkonferansen 24. november, og nå er tilskuddspotten på erfaringsgrupper tom! Det er delt ut 600.000 til 94 grupperinger!

Foto: Håvard Zeiner

Kunnskap er gull verdt

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Foto: Håvard Zeiner

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

sgk

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Våre samarbeidspartnere