Velkommen til Årsmøte i Frol Bondelag

Skallstuggu, 3.12.2015 kl. 19.30
Innkalling via SMS til alle medlemmer.

Sakliste:

 

Åpning av Årsmøtet.

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.

 2. Valg av møteleder og protokollfører.

 3. Valg av to medlemmer til å signere årsmøteprotokollen

 4. Årsmelding 2015

 5. Regnskap 2015

 6. Arbeidsplan 2016

 7. Valg

 8. Innkomne saker:

  1. Søknad om støtte til kultursti/broprosjekt ved Munkeby kloster, fra Levangerelva Grunneierlag.

    

   Årsmøtet avsluttes.

    

Etter årsmøtet; Innlegg om organisering av gåsejakt, fra Ove Martin Gundersen, fylkeskontoret.

 

For styret, Nils Arne Aasenhuus.

Valgkomitèen

Munkrøstad 19.11.2015

Brev til valgkomiteen før årsmøtet 2015

Valgkomiteen skal fremme forslag før Årsmøtet på følgende verv:

 

Styremedlemmmer på valg, velges for to år: (Verv i parantes, styret konstituerer seg selv)

Elling Munkeby (Nestleder)

Ove Morten Kvitvang (Kasserer)

Nils Arne Aasenhuus (Leder)

 

Ikke på valg. (Valgt i fjor)

Ole Johan Alstad (Studieleder)

Johannes Bye (Styremedlem)

 

Styrets leder, velges for hvert år.

Nils Arne Aasenhuus, leder siden 2011.

 

Varamedlemmer, velges for hvert år:

Per Anders Røstad, gjenvalg i fjor 1. vara

Martin Hammer, gjenvalg i fjor 2. vara

Per Morten Lund, gjenvalg i fjor 3.vara

 

Revisorer, velges for hvert år:

Torgeir Hynne, gjenvalg i fjor

John Bye, ny i fjor

Jostein Halsan, ny i fjor

 

Valgkomite, velges for tre år, ett nytt medlem inn hvert år.

Steinar Bjørås, 3.år, leder

Paul Venås, 2.år.

Sveinung Røstad og Eivind Berg valgt inn i fjor.

 

Utsending til styret i Roknesvollen 4H-seter:

Vedtak på Årsmøte i fjor om at styret peker ut en representant for Frol Bondelag som møter.

 

Dugnadskomite/Grønn gate

To stk sitter nå,

Per Egil Hårberg

Håkon Fiskvik

 

Grendemenn:

Følgende grende’menn’ sitter nå:

Randi Bjørås

Johan Reistad

Harald Otlo

Odd Erling Jacobsen

Magne Okkenhaug

Erling Magnar Hokstad

Odd Anders Amdahl

Ketil Alstad

Ove Morten Kvitvang

 

For styret,

Nils Arne Aasenhuus