Nils Arne Aasenhuus, leder
Elling Munkeby, nestleder
Ove Morten Kvitvang, kasserer
Ola Salthammer, sekretær
Ole Johan Alstad, studieleder
Per Anders Røstad, 1.varamedlem