Vanlige årsmøtesaker, foredrag om et aktuelt tema, og innlegg fra fylkesstyrerepresentant Trond Hodne.
Les saksdokumentene her:

Årsmelding 2014

Årsplan 2015