Åpen gård er en av de aller viktigste arenaene landbruket har for å bygge bro mellom de som lager maten og de som spiser den. Interessen for hvor maten kommer fra er økende, og det merker vi godt på antall besøkende som deltar på arrangementene. Stadig færre vokser opp på, eller i nærheten, av en gård, og derfor er dette en fin anledning til å vise fram norsk landbruk.

Digital Åpen Gård

I 2020 setter korona en stopper for høyhopping og kalvemønstring, men vi ønsker likevel velkommen til gards – med digital Åpen Gård! Søndag 23. august kan du benke deg foran skjermen, og følge med når Norges Bondelag inviterer til digital Åpen Gård på facebook. Vi har en familievennlig vri på direktesendinger og filmer fra ulike produksjoner. Gjennom hele dagen tar vi deg med til sauer og kalkuner, tresking, frukt og bær, melking av kyr, ysting av ost på seter.

Alle får sitte på når traktoren prøves på Aremark.

Program for dagen blir lagt ut her på bondelaget.no, og sendingene vil foregå på bondelagets facebookside. Natursti er et kjent innhold fra Åpen Gård. I år kan du ta quizen på instagram story. Søk opp #åpengård. 

Samtidig vil noen lokallag som pleier å arrangere Åpen Gård, og bønder som har lyst til å vise fram drifta på gården til å sende direkte på facebook denne dagen, eller dele bilder eller videosnutter.

Det er også noen steder mulig å besøke en Åpen Gård i år, men vær oppmerksom på at det kan være alternative opplegg og at det er begrensning på antall besøkende. Liste over fysiske arrangementer finnes her

Flaskemating av kalver på Åpen Gård i Lenaparken i regi av Kolbu- og Østre Toten Bondelag

Hvem står bak?

Det er Norges Bondelag som står bak arrangementet som gjennomføres i samarbeid med Tine, Nortura og Landkreditt bank. Likevel er det verdt å understreke at det er lokallagene og de frivillige bøndene som står for selve gjennomføringen av arrangementet.

Litt historie

Det første Åpen gård- arrangementet ble holdt i regi av Asker og Bærum Bondelag i 1988. Idéen hadde Jon og Charlotta Ringi hentet med seg hjem etter et besøk i Sverige. Siden den gang har arrangementet blitt en fast tradisjon for mange av lokallagene i Bondelaget, og de siste årene har om lag 100 000 besøkt et Åpen Gård-arrangement. Opp gjennom årene har det også blitt meldt om både trafikkaos og panikktendenser hos arrangørene i det tunet har fylt seg opp. Det er ingen tvil om at dette er et populært arrangement som mange setter pris på.

Det er morsomt å mate dyrene syns disse tre jentene som besøkte Åpen Gård.