Innlandet

Lokallag Gård Vertskap Dato

Stor-Elvdal Bondelag

Landet gård Ruth-Marje Nymark og Ingvald Landet 23. juli
Lunner, Jevnaker, Gran og Brandbu Bondelag Gran gård   12. september

 

Nordland

Lokallag Gård Vertskap Dato

Kjerringøy Landbrukslag

Os gårdsdrift

 

29. august

 

Trøndelag

Lokallag Gård Vertskap Dato
Inderøy Bondelag Grande Øvre Frode Fredly

29.august

Soknedal Bondelag Staverløkk seter Endre Staverløkk og Hanne Grøtte Mosleth 29. august
Frosta Landbrukslag Hojem gård Eva og Roar Stene Hojem 7. august
Melhus og Hølonda Bondelag Øya vgs   18. september
Leka Bondelag Stene gård Thor-Even Stene og Elli I. Holand 29. august

 

Vestfold og Telemark

Lokallag Gård Vertskap Dato
Andebu Bondelag     29. august