Buskerud

Lokallag Gård Vertskap Dato
Flesberg og Rollag Bondelag Nord Ulland Kari Klev 29. aug

 

Finnmark

Lokallag Gård Vertskap Dato
Tana Bondelag Tana videregående skole   12. sept

 

Nordland

Lokallag Gård Vertskap Dato

Alstahaug

Breimo stall og besøksgård

 

6. des

 

Oppland

Lokallag Gård Vertskap Dato     
Østre Toten Bondelag Skreia   Sept

 

Trøndelag

Lokallag Gård Vertskap Dato
Inderøy Bondelag Husfrua Per Magnus Værdal 

23.aug

Soknedal Bondelag Staverløkk Endre Staverløkk og Hanne Grøtte Mosleth 23. aug