Oppdal Ressurs kan i samarbeid med Studiesenteret.no og Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling tilby Bachelorstudium i bygdeutvikling fra og med høsten 2013.

 

Oppdal ressurs inviterer til et uforpliktende informasjonsmøte om studiet

Onsdag 26. juni kl. 18.00 ved Oppdal videregående skole

Inngang vest, rom V008 (underetasje).

Bachelorgraden har 180 studiepoeng, og gjennomføringa av studiet for graden vil sjå slik ut:

År 1:

Handlingskompetanse - 60 stp – prisar og studietur

 

År 2: Studentane vel 60 studiepoeng fra modulane:

Økonomi og Leiing I - 30 stp – prisar og studietur ØK I og II

Økonomi og Leiing II - 30 stp –

Hest i næring - 30 stp – prisar og studietur

Landskap og utvikling - 30 stp – prisar og studietur

År 3:

Nyskaping med utviklingsoppgåve – 60 stp

Det er stor fleksibilitet i studiet. Det er mulig å studere både heltid og deltid, og å ta enkeltemner.

Søknadsfrist 1.juli, med rullerende opptak fram til studiestart.

Søk via www.studiesenteret.no

 

Se vedlegg for mer utfyllende informasjon

 

Informasjon om Bachelortilbud i Trøndelag