Flyeren som nå er laga synliggjør hvilke rådgivertjenester som tilbys av de 4 store aktørene.

Ei enkel fremstilling som kan gjøre det lettere å ta kontakt med rådgiverapparatet når man trenger hjelp i produksjonssammenheng, eller trenger støtte og support i veivalg, endring i drift, eller å bedre økonomien.

Rådgivning lønner seg - hvem tilbyr hva