SPENNENDE: Håvard T. Jystad (27) jobber som rådgiver på storfe i Nortura i Steinkjer. En spennende jobb med mange hyggelige og flinke kolleger sier han selv.

Lurer du på noe om storfe, er Håvard T. Jystad mannen å spørre. De siste to årene har han jobbet som rådgiver i Nortura i Steinkjer. Nå er han en av to fra Nortura som gir gode råd til storfe-gårdbrukere i Nord-Trøndelag.

Takker rådgiver

Jystad har gått på Mære landbruksskole, og det var flere grunner til at han endte opp nettopp der. Selve interessen for landbruk kom gjennom oppveksten på hjemgården i Inderøy samt avløserjobb i flere år. At flere fra Inderøy også var interessert i å gå på Mære, virket inn på skolevalget.

En rådgiver på Mære reklamerte også så godt for skolen at all tvil ble feid til side - landbruksskole var veien han ville gå.

- Gunnar Bådsvik skal ha mye av æren for at jeg valgte Mære landruksskole, sier han.

Etter å ha vært utplassert på Mære noen dager mens han gikk på ungdomsskole, var han nemlig overbevist: Mære skulle settes øverst på søkerlisten.

Ble overrasket

I fire år gikk han på landbruksskolen. Fra første stund var han bestemt på hva slags fag han skulle ta. Han skulle satse på jordbruk og begynte på linjen allsidig landbruk. Dette ga ham utdannelse som agronom. I løpet av det siste og fjerde året på Mære tok han fag som ga generell studiekompetanse, noe som relativt få i klassen valgte å ta. De fleste fra gjengen han hadde gått sammen de tre foregående årene, hadde reist. Bare noen få var igjen.

- Men jeg hadde det helt bra på skolen likevel. Jeg anbefaler virkelig andre å søke denne skolen, sier han.
Årene på Mære landbruksskole var ifølge Jystad både trivelige og givende. Han trekker blant annet frem miljøet på skolen som han mener var spesielt bra.

Interessen kom tidlig

Faren til Jystad driver gården Jystad Nordre på Utøya i Inderøy kommune. Håvard skal ta over, men dato er ikke satt.

- Vi skal prøve å få til en glidende overgang over et visst antall år, sier han.

ALDRI I TVIL: Håvard T. Jystad var utplassert på Mære landbruksskole da han gikk på ungdomsskolen. Dette bidro til at han søkte seg inn på skolen, noe han aldri har angret på senere.
Oppveksten på hjemgården i Inderøy bidro sterkt til at han ble interessert i jordbruk. Men han mener det ikke er nødvendig å ha like stor interesse for jordbruk som det han selv hadde for å velge Mære. Skolen har mye for enhver smak.

Hadde flaks

Selv fikk han lyst til å ta mer utdanning da han var ferdig på Mære. Turen gikk videre til Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) hvor han tok husdyrfag. I 2011 var han klar for jobbmarkedet. Først ble det et vikariat hos Nortura i Malvik. Deretter ble han tilbudt fast jobb ved Norturas kontor i Steinkjer.

- Jeg hadde utrolig flaks som fikk denne jobben, sier han.

Slakteri-konkurranse

Hovedoppgaven til Jystad er å gi råd knyttet til storfekjøttproduksjon. Det meste av rådgivninga skjer i Nord-Trøndelag, men enkelte ganger må han også ta turen til Sør-Trøndelag. Gårdsbesøk står ofte på planen. Mange spør om råd og hjelp når det gjelder økonomi- og fôr- og driftsplanlegging.

En viktig del av jobben til Jystad er å bidra til at bøndene i regionen velger Nortura som sitt slakteri. Flere slakterier konkurrerer om dyrene som skal slaktes, og det er viktig for Nortura å opprettholde en høy markedsandel.

- I dette arbeidet skal rådgivinga vi utfører være et tilbud som skal bidra til at bøndene velger Nortura, sier han.

I tillegg til besøk hos enkeltprodusenter, nevner Jystad gruppemøter, større fagmøter, samt ungdyrkåring som noen av tilbudene de gir til sine medlemmer.

Rekker ikke over alt

Med bare to stillinger på storfe i et stort landbruksfylke som Nord-Trøndelag, kan det være en utfordring å være tilstrekkelig synlig for alle som kunne ønsket oppfølging fra Nortura.

- Vi rekker ikke å følge opp alle så mye som vi skulle ønsket, sier Jystad.

De som trenger rådgivning, deler han i to grupper. Denne ene gruppen er dem som nylig har overtatt en gård.

- Disse prøver vi å fange opp selv. Alle bør få muligheten til å få råd når de skal starte opp med noe nytt, sier Jystad.

Den andre gruppen består av dem som vil gjøre endringer i eksisterende drift eller de som er i en oppstartsfase.

Spesielt yrke

Odelsgutten fra Inderøy har tre yngre søsken. Enkelte ganger har han tenkt over hva han hadde gjort om han ikke hadde startet på Mære.

- Hvis jeg ikke hadde kommet fra en gård, hadde jeg kanskje tatt utdannelse i en helt annen retning, kanskje et fagbrev. Det er ikke godt å si, sier han.

Rådgiverrollen passer ham uansett godt. Å få noen år i en annen stilling før han tar over hjemgården i Inderøy, er noe han ser på som en positiv og ikke minst viktig erfaring.

- Du vet ikke hvor fremtiden tar deg. Kanskje du må gjøre noe annet. Da er det en fordel å ha hatt en annen jobb. Det å være gårdbruker er også et veldig spesielt yrke. Det er en klisje å si at det er en livsstil, men slik er det, sier han.

Tekst og foto: Håvard Zeiner

Kompetanseløft Trøndersk landbruk

  • 3-årig prosjekt (2013- 2015) med mål om å styrke konkurransekraften til Trøndersk landbruk gjennom videreutvikling av nettverk, utdannings- og veiledningstilbud .
  • Styringsgruppa består av Tine, NILF, HiNT, NLR, Naturbruksskolene, Allskog, Bonde og småbrukarlaget, Bondelaget, Fylkeskommunene og Fylkesmennene trøndelagsfylkene.
  • Det er ei samla næring som står bak prosjektet, hvor alle aktører i jord- og skogbruk deltar med stor egeninnsats.