Følgende er utsendinger til årsmøtet i Akershus Bondelag i henhold til vedtektene:

  1. Lederne i de lokale bondelag. I tillegg velger lokallagene med over 100 medlemmer 1 utsending for hver påbegynte 100 medlemmer: 100 – 200 gir 1, 201 – 300 gir 2 osv.
  2. Styremedlemmene i fylkeslaget.
  3. Inntil 2 utsendinger fra Akershus Bygdekvinnelag.
  4. Inntil 2 utsendinger fra Akershus Bygdeungdomslag.
  5. Medlemmer av NBs styre og representantskap som bor i fylket.
  6. Medlemmer av NBs årsmøte som er valgt av fylkesbondelaget.
  7. Møteleder.

Timeplan for årsmøtet i Akershus Bondelag 14. mars 2018

Kl. 0900           Kaffe og rundstykker
Kl. 0930           Årsmøtet settes, ved fylkesleder i Akershus Bondelag, Sigurd Enger
                        Møteleder Petter Simonsen introduseres
Kl. 0945           Velkommen til Lørenskog, ved lokallagsleder Ole Haug
Kl. 1000           Navneopprop ved organisasjonssjef Vidar Kapelrud
                        Praktiske opplysninger ved møteleder Petter Simonsen
                        Godkjenning av innkalling og saksliste
                        Valg av to til å underskrive protokollen
Kl. 1015           Leders tale, ved fylkesleder Sigurd Enger
Kl. 1030           «Prioriterte saker i Norges Bondelag 2018» ved Nils Asle Dolmseth, styremedlem i Norges Bondelag
Kl. 1100           Hilsen fra ordføreren i Lørenskog, Ragnhild Bergheim
Kl. 1115           Generaldebatt
Kl. 1200           Lunsj
Kl. 1300           «Norges Bondelags organisasjonsstruktur i det nye regionale Norge» ved Nils Asle Dolmseth, styremedlem i Norges Bondelag
Kl. 1330           Regionaliseringsprosessen i Viken ved Sigurd Enger
Kl. 1340           Generaldebatt
Kl. 1400           Pause
Kl. 1415           Generaldebatten fortsetter
                        Forslag til arbeidsplan 2018/19 behandles i forbindelse med generaldebatten
Kl. 1500           Årsmelding og regnskap for 2017. Forslag til budsjett 2018
Kl. 15.45          Pause
Kl. 1600           Valg og godtgjøringer
Kl. 1700           Formell avslutning av årsmøtet