Kari Anne Aaby fra fylkesstyret delte ut prisen og begrunnet utmerkelsen slik:

Lokallagene i Akershus Bondelag gjorde generelt en glimrende jobb i løpet av vervemånedene i år. Fylkeslaget lå lenge på vervetoppen, men vi måtte til slutt se oss slått av Rogaland og Agder. Likevel kan vi si oss godt fornøyd med å ha vervet 118 nye medlemmer i løpet av denne verveperioden, som var fra 1. oktober til 31. desember. Dette ga oss en vekst på 2,41 prosent.

Blant lokallagene, hadde de aller fleste medlemsvekst i løpet av denne perioden. Årets verver i Akershus var en av disse, og havnet til slutt på topp 10 blant alle lokallagene i Norges Bondelag. Dette er altså et lag som har stått på. Ikke bare gjelder dette for selve verveperioden, men også i løpet av hele 2023. Derfor er dette lokallaget én av åtte i fylket som har hatt en positiv medlemsutvikling, med en vekst på 7 medlemmer. Dette tilsvarer en økning på 4,4% i 2023

Vinneren av prisen «årets verver» for 2023 ble derfor Gjerdrum Bondelag. Vi gratulerer!

Gjerdrum Bondelag var forhindra fra å motta prisen på årsmøtet, og derfor mottok Jens T. Kogstad prisen på vegne av Gjerdrum Bondelag. Jens var også den som verva flest medlemmer i Akershus i 2023.