Lokallag som vil ha en sak fremmet for årsmøtet, må sende saken inn til styret i fylkesbondelaget senest 12. februar 2024

Lokallagenes frist for påmelding av sine delegater er også 12. februar 2024.

Følgende er utsendinger til årsmøtet i Akershus Bondelag

(etter Norges Bondelags lover §19a):

  1. Lederne i de lokale bondelag. I tillegg velger lokallagene med over 100

             medlemmer 1 utsending for hver påbegynte 100 medlemmer:
             101 – 200 gir 1, 201 – 300 gir 2 osv.

  1. Styremedlemmene i fylkeslaget.
  2. Inntil 2 utsendinger fra Akershus Bygdekvinnelag.
  3. Inntil 2 utsendinger fra Akershus Bygdeungdomslag.
  4. Medlemmer av NBs styre og representantskap som bor i fylket.
  5. Medlemmer av NBs årsmøte som er valgt av fylkesbondelaget.
  6. Møteleder.

Her finner du innkalling, oversikt over delegater og foreløpig saksliste til årsmøtet. 

Vel møtt!