Her finner du Smakfulle rom på kartet og kan legge inn veibeskrivelse:
https://kart.gulesider.no/m/xbLYG

 

Timeplan for årsmøtet i Akershus Bondelag 15. mars 2017

 

Kl. 0900           Kaffe og rundstykker

Kl. 0930           Årsmøtet settes, ved fylkesleder i Akershus Bondelag, Sigurd Enger
                          Møteleder Petter Simonsen introduseres
                          Hilsen fra ordføreren i Sørum, Marianne Grimstad Hansen

Kl. 0945           Velkommen til Sørum, ved lokallagsleder Tina Bjørnvold

Kl. 1000           Navneopprop ved organisasjonssjef Vidar Kapelrud
                          Praktiske opplysninger ved møteleder Petter Simonsen
                          Godkjenning av innkalling og saksliste
                          Valg av to til å underskrive protokollen

Kl. 1015           Leders tale, ved fylkesleder Sigurd Enger

Kl. 1030           Prioriterte saker i Norges Bondelag 2017, ved John-Erik Skjelnes Johansen,
                          styremedlem i Norges Bondelag

Kl. 1100           Generaldebatt

Kl. 1200           Lunsj

Kl. 1300           Fagforedrag v/Anne Marit Melbye fra stiftelsen ZERO med temaet «Biodrivstoff – en del
                          av klimaløsningen?»

Kl. 1330             Generaldebatt

Kl. 1400             Pause

KL. 1415           Generaldebatten fortsetter
                             Forslag til arbeidsplan 2016/17 behandles i forbindelse med generaldebatten

Kl. 1500             Årsmelding og regnskap for 2015
                             Forslag til budsjett 2016

Kl. 15.45            Pause

Kl. 1600             Valg og godtgjøringer

Kl. 1700             Formell avslutning av årsmøtet