Kursinnhold:

I kurset gjennomgås følgende temaer:

•             Hva er varme arbeider?

•             Brannteori.

•             Du har ansvaret.

•             Brannverntiltak forut for arbeidet.

•             Brannverntiltak under arbeidet.

•             Brannverntiltak etter at arbeidet er avsluttet.

•             Opptre riktig ved brann.

•             Lær av andres feil.

•             Kontrollspørsmål (Enkel skriftlig eksamen).
            

Kurset varer ut dagen med praktisk øvelse til slutt.

 For nærmere info og påmelding kontakt Erik Dahl tlf. 97 07 27 02.