En engasjert Einar Frogner

Frogner gratulerte Telemark Bondelag med en god start på årsmøte med kjempeoppslag i Klassekampen om geiteproduksjon og en flott artikkel i Varden denne lørdagen. Telemark Bondelag virker å stå på god fot med media, det må dere fortsette med sa han.

Om regjeringens jordbruksmelding mener Frogner at den er gjennomsyret av ideologi og at hovedinteressen er å ta bort viktige landbrukspolitiske verktøy og angripe markedsordningene.

Markedsbalansering er en fordel for flere enn bonden sier han, også verdikjeden trenger markedsordningen. Kanaliseringspolitikken er også viktig, det er en grunnleggende og fornuftig politikk som må beholdes poengterte Frogner. Gras må ikke flyttes til den beste jorda. Vi må beholde målretta landbrukspolitiske virkemidler, slik får vi beholde og fremme landbruk i hele landet.

Frogner påpekte at regjeringa stadig benytter anledningen til å fortelle hvor godt det går med det norske landbruket, og de ser helst å ta æren for det. Men hvorfor går det så bra spør Frogner. Jo, vi har lav rente, prisøkning, markedsbalanse på gris og gode avlinger på korn på Østlandet. Likevel, bøndene på Vestlandet har ikke erfart den samme medgangen, noe som underbygger det faktum at det de to siste årene har blitt flytta penger fra små til store bruk.

Bondelagets ambisjoner i forkant av ny jordbruksavtale er å ha med alle bruk, struktur, inntektsutvikling og treffsikre virkemidler. Årsmøtet i Norges Bondelag vedtok i 2015 å øke norsk andel fôr fra 75 % til 85 %. Det skal gjøres ved å øke andelen grovfôr, øke andelen norskprodusert råvare og øke bruken av beiteressursen. Dette er en langsiktig jobb og målet er å øke produksjonen av gras, samtidig som kornproduksjonen også skal økes. Begge deler er mulig mener Frogner.

Dette er et MATvalg sier Frogner. Landbruket må høyere på dagsorden. Konsekvensen av ulike retninger og valg må synliggjøres. Vi må fortsette jobben med kommunikasjon ved å ha en tydelig tone, tåle konflikt og få frem budskapet om at norsk landbruk er en verdi. Vi har de gode historiene, bruk den oppfordret Frogner.