Vraker beredskapslager for korn

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

- Et steg i feil retning for vår matsikkerhet, mener bondelagslederen.

Regjeringen Stoltenberg foreslo i sitt budsjett for 2014 en startbevilgning til å gjeninnføre beredskapslager for korn i Norge. I sin tilleggsproposisjon i fjor høst, strøk regjeringen Solberg denne startbevilgningen. LMD satte også i gang en utredning av behovet for beredskapslager. NILF konkluderte med at det ikke er behov for beredskapslagring, men mandatet for utredingen har blitt sterkt kritisert for ikke å ta høyde for uventede hendelser.

Nå kvitterer Regjeringen ut saken, ved å ikke bevilge penger til beredskapslager av korn i statsbudsjettet for 2015.

- At regjeringen vraker et beredskapslager for korn er et steg i feil retning for matsikkerheten. Det vil svekke samfunnets evne til å stå seg gjennom kriser hvor det ikke er noen selvfølge at vi kan importere så mye mat vi ønsker, sier Lars Petter Bartnes.

Les også Bondelagets kommentarer til flere saker fra statsbudsjettet for 2015:

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere