Vraker beredskapslager for korn

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

- Et steg i feil retning for vår matsikkerhet, mener bondelagslederen.

Regjeringen Stoltenberg foreslo i sitt budsjett for 2014 en startbevilgning til å gjeninnføre beredskapslager for korn i Norge. I sin tilleggsproposisjon i fjor høst, strøk regjeringen Solberg denne startbevilgningen. LMD satte også i gang en utredning av behovet for beredskapslager. NILF konkluderte med at det ikke er behov for beredskapslagring, men mandatet for utredingen har blitt sterkt kritisert for ikke å ta høyde for uventede hendelser.

Nå kvitterer Regjeringen ut saken, ved å ikke bevilge penger til beredskapslager av korn i statsbudsjettet for 2015.

- At regjeringen vraker et beredskapslager for korn er et steg i feil retning for matsikkerheten. Det vil svekke samfunnets evne til å stå seg gjennom kriser hvor det ikke er noen selvfølge at vi kan importere så mye mat vi ønsker, sier Lars Petter Bartnes.

Les også Bondelagets kommentarer til flere saker fra statsbudsjettet for 2015:

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere