I talen viste han til det nye næringspolitiske programmet som vil sette retning for Bondelagets arbeid framover.  

– Vi skal øke bruken av norske ressurser. Det betyr blant annet mer produksjon av frukt og grønt, mer proteiner, mer korn og bedre gras, sa Bartnes.

Bortfallet av grensehandelen har vist et markedspotensial for norsk matproduksjon, og Bartnes var opptatt av at landbruket får utnyttet disse mulighetene.

– Da handler det om at regjeringa ikke gir vekk markedsandeler, vi har ikke en liter eller et kilo å avse i forhandlingene om en frihandelsavtale med Storbritannia. Det handler også om å bygge det mentale grensevernet, og her har matkjedene et stort ansvar. Maten må bli merket bedre, og vi gir oss ikke på det før det er umulig å ta feil, understreket Lars Petter Bartnes.

Viktig valgår

– Inn til neste års forhandlinger tar vi med at det er økt forståelse for landbrukets samfunnsansvar, og folk er mer opptatt av norsk mat. Vi har over år forsvart landbrukspolitikken med ordninger som markedsordninger og eiendomspolitikk. Neste år er det Stortingsvalg, det blir en viktig avklaring for retningen for landbruket, sa Lars Petter Bartnes.

-Dere er viktige for oss og landet

Statsråd Olaug Bollestad på Bondetinget.Landbruks- og matminister Olaug Bollestad tok turen opp til Lillestrøm hvor styret i Norges Bondelag er samlet for årsmøte. Hun innledet med å understreke hvor viktig bonden og næringen er for folk og landet.

– Takk for at dere bidrar for å sikre gode forsyninger av mat til landet vårt. Norsk landbruk skal produsere så mye som mulig av den maten som norske forbrukere etterspør. Det er rett bruk av ressursene, det er rett for klima og det er rett forvaltning.

Les også: Statsministeren er imponert over bøndenes innsats i koronatida. 

Bollestad kom inn på årets forenklede forhandlinger, og verdien av en avtale selv om den ikke favnet så bredt som vanlig. Hun pekte på at: – Det kommer nye forhandlinger til neste år.

Statsråden var også opptatt av landbrukets klimaarbeid.

– Det er noen som sier at landbruket er klimaverstinger. Det er ikke riktig. Dere er en del av løsningen, understreket Bollestad. – Jeg ser svært positivt på klimaplanen som dere jobber etter, dere er «galtydelige» på at landbruket tar ansvar for å redusere utslipp. Det er utfordrende å redusere klimagassutslippene og øke karbonbindingen, men dette skal vi få til i lag. Vi skal vise at det er mulig, og at landbruket er med å gi løsninger, avsluttet Olaug Bollestad.

Les timeplan og alt du trenger å vite om årsmøtet her.