I sin vidoehilsen til årsmøtet sa statsminister Erna Solberg at bøndene som en del av matforsyninga i landet har bidratt imponerende til å holde produksjonen i gang i den krevende tida.

I 2019 ble det inngått en klimaavtale mellom regjeringen og organisasjonene i jordbruket. Statsministeren pekte på dette som en viktig milepæl for å redusere utslippene og å øke opptaket av karbon i sektoren.

- Dere har levert deres plan til regjeringen, der dere viser hvordan dette arbeidet kan gjøres i årene som kommer. Det pågår mye spennende i jordbruket som vil bidra positivt i klimasammenheng.

Statsministeren nevnte særlig teknologiutvikling, forskning på avl og arbeidet med å binde mer karbon i jorden, og sørge for mest mulig levende matjord.

- Det finnes mange gode eksempler, og jeg setter pris på at klimaarbeidet tas på alvor i jordbruket. Det er viktig at det gode arbeidet skjer på hver enkelt gård i hele Norge, slik at alle reduserer utslippene på sitt bruk. Samlet er det det som må til for å bidra til at vi når klimamålene.

- Skjærgården gartneri i Vestfold og Telemark er i front i dette arbeidet. De produserer biokull til jordforbedring. Det gir sunnere og sterkere planter, og reduserer bruken av plantevernmidler og kunstgjødsel, sa Solberg.

Norges Bondelag holder digitalt årsmøte i dag 30. september, og kan følges direkte her.  Se også timeplan og all annen info om årsmøtet