I en artikkel i Dagens Næringsliv i dag hevder professorene Tore Midtvedt fra Karolinska instituttet og Ørjan Olsvik fra Universitetet i Tromsø at narasin, et koksdiostatika som blir brukt i kyllingfor, indirekte kan medføre resistens mot antibiotika brukt i humanmedisin.

Narasin godkjent av norske myndigheter

Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge. - Den kunnskapen vi sitter på i dag gir ikke grunnlag for å hevde at det er noen sammenheng mellom bruken av narasin i kyllingfor og økt risiko for resistensutvikling hos sykdomsfremkallende bakterier hos folk, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

- Skulle vi slutte å bruke narasin over natta risikerer vi at forekomstene av andre sykdommer øker. Dette vil både medføre lidelser for dyrene og behov for behandling av disse sykdommene med antibiotikatyper som kan gi resistens med betydning for folkehelsa. Det ønsker vi ikke, understreker Skorge.

Norske myndigheter har godkjent bruk av narasin og andre koksidiostatika til fjørfe som et fôrtilsetningsstoff for å forebygge parasittinfeksjoner, og ikke som fôrantibiotika. Bruk av koksidiostatika har ikke vist resistensutvikling mot antibiotika som er relevant for folkehelsa, og det er en viktig grunn til at dette er godkjent som fôrtilsetningsstoff. Koksidiostatikamedikamenter blir ikke brukt i behandling av mennesker.

Ønsker mer kunnskap

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg har i en utredning om resistens pekt på at det bør undersøkes om det kan være en indirekte sammenheng mellom bruk av koksidiostatika og enkelte former for resistens. Fjørfenæringa er opptatt av å få avklart dette, med per i dag er det ingen sikre holdepunkter for at det er en slik sammenheng.

- Norge har det laveste antibiotikaforbruket i husdyrholdet i Europa. En promille av kyllingene ble behandlet med antibiotika i fjor. Som produsenter må vi stole på de vurderingene fagmyndighetene gjør til enhver tid. I Norge og EU er Narasin godkjent som et fôrtilsetningsstoff mot parasitter og ikke som et forantibiotika, og det forholder vi oss til, sier Per Skorge.

Håper å finne alternativer

- Norges Bondelag er likevel opptatt av å utvikle en kyllingproduksjon fri for koksidiostatika. Næringa satser på forskning som skal klarlegge om dette er mulig uten at forekomsten av andre sykdommer hos kylling. Næringa søkt om støtte til et større forskningprosjekt med mål om å finne gode alternativer til narasin. Dersom vi lykkes, vil vi være det eneste landet i verden som klarer dette, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.