- Kylling produsert i Norge skal være trygg, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

 

Antibiotikaresistens i kylling har den siste tida vært et mye omtalt tema, etter oppslag i Nationen om at en av tre kyllinger inneholder antibiotikaresistente bakterier.

Høye ambisjoner

Både Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har avvist kravet fra enkelte forskere om at kylling må risikomerkes, og gitt gode råd om hvordan man kan unngå bakteriene ved god kjøkkenhygiene.  Likevel opplever mange forbrukere at det ikke er trygt å spise kylling. Norges Bondelag tar denne situasjonen på alvor.

- Norsk mat skal være trygg. Det er en av de viktigste forutsetningene for at vi skal produsere mat her i landet. Vi kan ikke være fornøyde før vi har klart å kvitte oss med disse bakteriene i kyllingproduksjonen, selv om det er en høy ambisjon, sier Bartnes.

Vil samle næringa

Alle land, utenom de nordiske, har vesentlig høyere forekomst av antibiotikaresistens i kyllingprodukter enn Norge.

- Vi er likevel ikke fornøyde med dagens situasjon. Vårt mål er å utrydde antibiotikaresistens fra norske kyllingprodukter. Jeg vil nå ta et initiativ for å samle representanter fra næringa, gå gjennom status og tiltaka vi gjør videre, sier lederen i Norges Bondelag.

Skjerper kravene

Norsk kyllingsproduksjon er i dag basert på import av egg og kylling som er avla i utlandet. De resistente bakteriene som finnes i kylling i dag, har tidligere kommet fra utlandet. Det er gjort grep for å hindre spredning av denne bakterien, men det må likevel gjøres en jobb videre både med import og her hjemme.

- Vi vil ta til orde for en gjennomgang av kravene til kyllingprodusentene for å bedre smittesituasjonen. Vi har høye ambisjoner om å jobbe mot antibiotikaresistens av hensyn til folkehelsa, avslutter leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.