- Viktig for norsk matproduksjon

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bartnes og Farstad
Lars Petter Bartnes og Pål Farstad (V) i samtale foran Stortinget tidligere i vår.

- Dette er en god nyhet for alle som er opptatt av norsk matproduksjon, sier Lars Petter Bartnes om at KrF og Venstre ikke vil støtte regjeringas jordbruksavtale.

Tirsdag kveld kom meldinga om at støttepartiene KrF og Venstre ikke vil støtte regjeringas tilbud til jordbruksavtale som blir oversendt Stortinget. Støttepartiene vil heller gå til forhandlinger med Arbeiderpartiet om en avtale som er bedre for norsk landbruk.

- Det er klart vi er fornøyd med dette. Det er gledelig at stortingsflertallet finner sammen for å satse på jordbruket, og følger opp landbrukspolitikken de selv har vedtatt, sier Lars Petter Bartnes.

- Klare forventninger om satsing

Jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger tok utgangspunkt i den nye landbrukspolitikken Stortinget vedtok. Regjeringa viste gjennom forhandlingene ingen vilje til å følge opp den vedtatte politikken, noe som endte i brudd.

- Jeg har klare forventninger til at partiene kommer fram til en avtale som gir ei satsing på landbruket i tråd med den nye landbruksmeldinga. At partiene vil styrke mangfoldet av små og store gårder er bra. Det har også vært en viktig prioritering for oss, sier Bartnes, som også legger vekt på at flertallet på Stortinget må tette inntektsgapet til andre grupper og endre den foreslåtte omfordelinga mellom produsenter.

Må redusere gapet

- Jeg har tro på at Stortinget følger opp inntektsmålet om ei reell inntektsutvikling i jordbruket for å redusere inntektsavstanden til andre grupper. Det betyr at regjeringas tilbud må dobles. Regjeringa tilbød norske bønder halvparten av den inntektsutviklinga som andre grupper får, 8 000 kr mot 16 700 kr. Det gir ikke reduksjon i inntektsgapet, slik Stortinget har vedtatt, understreker Lars Petter Bartnes.

Han sier det også er viktig at Stortinget sørger for at verktøyene innafor markedsreguleringa videreføres, ved at forslaget om å fjerne opplysningskontorene og målpris på svin, ikke blir gjennomført.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere