- Viktig for norsk matproduksjon

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bartnes og Farstad
Lars Petter Bartnes og Pål Farstad (V) i samtale foran Stortinget tidligere i vår.

- Dette er en god nyhet for alle som er opptatt av norsk matproduksjon, sier Lars Petter Bartnes om at KrF og Venstre ikke vil støtte regjeringas jordbruksavtale.

Tirsdag kveld kom meldinga om at støttepartiene KrF og Venstre ikke vil støtte regjeringas tilbud til jordbruksavtale som blir oversendt Stortinget. Støttepartiene vil heller gå til forhandlinger med Arbeiderpartiet om en avtale som er bedre for norsk landbruk.

- Det er klart vi er fornøyd med dette. Det er gledelig at stortingsflertallet finner sammen for å satse på jordbruket, og følger opp landbrukspolitikken de selv har vedtatt, sier Lars Petter Bartnes.

- Klare forventninger om satsing

Jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger tok utgangspunkt i den nye landbrukspolitikken Stortinget vedtok. Regjeringa viste gjennom forhandlingene ingen vilje til å følge opp den vedtatte politikken, noe som endte i brudd.

- Jeg har klare forventninger til at partiene kommer fram til en avtale som gir ei satsing på landbruket i tråd med den nye landbruksmeldinga. At partiene vil styrke mangfoldet av små og store gårder er bra. Det har også vært en viktig prioritering for oss, sier Bartnes, som også legger vekt på at flertallet på Stortinget må tette inntektsgapet til andre grupper og endre den foreslåtte omfordelinga mellom produsenter.

Må redusere gapet

- Jeg har tro på at Stortinget følger opp inntektsmålet om ei reell inntektsutvikling i jordbruket for å redusere inntektsavstanden til andre grupper. Det betyr at regjeringas tilbud må dobles. Regjeringa tilbød norske bønder halvparten av den inntektsutviklinga som andre grupper får, 8 000 kr mot 16 700 kr. Det gir ikke reduksjon i inntektsgapet, slik Stortinget har vedtatt, understreker Lars Petter Bartnes.

Han sier det også er viktig at Stortinget sørger for at verktøyene innafor markedsreguleringa videreføres, ved at forslaget om å fjerne opplysningskontorene og målpris på svin, ikke blir gjennomført.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere