- Viktig for norsk matproduksjon

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bartnes og Farstad
Lars Petter Bartnes og Pål Farstad (V) i samtale foran Stortinget tidligere i vår.

- Dette er en god nyhet for alle som er opptatt av norsk matproduksjon, sier Lars Petter Bartnes om at KrF og Venstre ikke vil støtte regjeringas jordbruksavtale.

Tirsdag kveld kom meldinga om at støttepartiene KrF og Venstre ikke vil støtte regjeringas tilbud til jordbruksavtale som blir oversendt Stortinget. Støttepartiene vil heller gå til forhandlinger med Arbeiderpartiet om en avtale som er bedre for norsk landbruk.

- Det er klart vi er fornøyd med dette. Det er gledelig at stortingsflertallet finner sammen for å satse på jordbruket, og følger opp landbrukspolitikken de selv har vedtatt, sier Lars Petter Bartnes.

- Klare forventninger om satsing

Jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger tok utgangspunkt i den nye landbrukspolitikken Stortinget vedtok. Regjeringa viste gjennom forhandlingene ingen vilje til å følge opp den vedtatte politikken, noe som endte i brudd.

- Jeg har klare forventninger til at partiene kommer fram til en avtale som gir ei satsing på landbruket i tråd med den nye landbruksmeldinga. At partiene vil styrke mangfoldet av små og store gårder er bra. Det har også vært en viktig prioritering for oss, sier Bartnes, som også legger vekt på at flertallet på Stortinget må tette inntektsgapet til andre grupper og endre den foreslåtte omfordelinga mellom produsenter.

Må redusere gapet

- Jeg har tro på at Stortinget følger opp inntektsmålet om ei reell inntektsutvikling i jordbruket for å redusere inntektsavstanden til andre grupper. Det betyr at regjeringas tilbud må dobles. Regjeringa tilbød norske bønder halvparten av den inntektsutviklinga som andre grupper får, 8 000 kr mot 16 700 kr. Det gir ikke reduksjon i inntektsgapet, slik Stortinget har vedtatt, understreker Lars Petter Bartnes.

Han sier det også er viktig at Stortinget sørger for at verktøyene innafor markedsreguleringa videreføres, ved at forslaget om å fjerne opplysningskontorene og målpris på svin, ikke blir gjennomført.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere