Klikk på bildet for en større nedlastbar versjon.

Med denne skal Norges Bondelag synliggjøre hvor store kutt i landbrukssektoren Høyre foreslår og at det blant annet er mat og matproduksjon som må svi for Høyres store skatteløfter.  

Tidligere denne uken publiserte Norges Bondelag en rapport hvor det er gjort beregninger på hvilke konsekvenser Høyres alternative landbrukspolitikk vil få. Bønder vil få dramatiske kutt i sine inntektsmuligheter.

Les Bondelagets rapport her

- Vi har gjort nøye rede for hvordan vi har tolket Høyres politikk. Om Høyre er uenige i de dramatiske konsekvensene beregningene viser får de gjøre sine egne beregninger og vise frem hvordan de konkret mener deres politikk vil påvirke både bondens økonomi og matproduksjonen generelt i Norge. Vi kan ikke basere landbrukspolitikken på synsing, sier lederen i Norges Bondelag Nils T Bjørke.

Norges Bondelag reagerer ikke kun på at Høyre vil kutte 1, 5 mrd kroner i overføringer til landbruket i sitt alternative statsbudsjett.

- Høyre er opptatt av pris på matvarer når det gjelder tollvern, men ikke når det gjelder økt matmoms. Vi skjønner ikke logikken, sier Nils T Bjørke i en kommentar til Høyres alternative statsbudsjett som ble lagt frem fredag.

I Høyres alternative budsjettforslag kommer det frem at i tillegg kutt på 1, 5 mrd i jordbruket, vil Høyre øke inntekter til staten fra matmomsen med 1130 millioner kroner. Kutt i arveavgiften og formueskatten som gjelder alle skal altså finansieres av mat og matproduksjon.

Leder i Norges Bondelag synes også det er merkelig at organisasjonen Virke som er interesseorganisasjonen for Dagligvarehandelen, og som jamret høyest da Regjeringens omlegging til et fungerende tollvern ble kjent, også er helt tause nå.

- De reagerte da Regjeringen i fjor økte matmomsen fra 14 til 15 prosent, men ikke nå når Høyre foreslår tilsvarende.

Norges Bondelag støtter ikke økt matmoms uansett hvilket parti som foreslår dette.

 – Den rammer store familier og norske bønder. Vi får svekket konkurranseevnen til utlandet og om noen er redd for økt grensehandelen som følge av tollvernet, så hjelper det ikke med økt matmoms, sier Bjørke.