Styrker kravene til dyrevelferd i svineproduksjonen

Publisert 26.06.2019
  • Tips en venn om denne siden

Ei samla svinenæring er enige om å stille strengere krav til dyrevelferd i svinenæringa, og ber myndighetene sørge for at disse kravene blir gjeldende for alle svinebønder i Norge.

I forrige uke viste NRK Brennpunkt en film som viste grove brudd på dyrevelferdsloven på et utvalg norsk svinegårder. I den etterfølgende perioden har Norges Bondelag vært i dialog med alle organisasjonene i svinenæringa.

- Holdningene og den atferden som ble vist i denne filmen er helt uakseptabel. Vi forstår at mange ble opprørte av det de fikk se, og vi kan forsikre om at det er tilfelle også i næringa. Det viktige for oss har derfor vært å samle næringa om tiltak som kan sikre dyrevelferden i norsk svinehold og gjøre oss i stand til å bekjempe holdninger og atferd som det vi fikk se på NRK Brennpunkt, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.    

- Vi har samlet oss om noen nøkkelområder som næringa nå vil jobbe med. Det skal være klare konsekvenser for bønder som ikke følger regelverket, vi skal ha bedre oversikt og oppfølging av dyrevelferden i næringa og på det enkelte gårdsbruk, det skal ikke være tvil om hvordan avliving av dyr på gården skal skje og vi skal jobbe med holdningene, sier Bartnes.

 

Lars Petter Bartnes intervjues av NRK etter møtet med Bollestad. Foto: Lise Boeck Jakobsen

Lovfeste dyrevelferdsprogram

Opptakene i NRK Brennpunkt-filmen er gjort mellom 2013 og 2016. Siden da har kravene til dyrevelferd i næringa blitt systematisk skjerpet gjennom innføringen av dyrevelfredsprogrammet. Dyrevelferdsprogrammet stiller krav utover det som ligger i lovverket. Bonden skal dokumentere rutiner for oppfølging av syke og skadde dyr. Det skal være obligatoriske veterinærbesøk, slakteriene får et ansvar for tettere oppfølging av bonden og de skal gi økonomiske sanksjoner til de som ikke følger kravene.

Programmet er i utgangspunktet frivillig.

- Det er bra at statsråden er positiv til vårt forslag om å lovfeste dyrevelferdsprogrammet, slik at alle produsentene må være med. I tillegg strammer vi til kravene i programmet ytterligere, sier Bartnes.

Innstramminga innebærer obligatorisk kompetansekrav til bonden og bedre varslingsrutiner fra slakteriene til Mattilsynet. I tillegg skal slakteriene kunne avslutte samarbeidet med bønder med dårlig dyrevelferd. Da skal det heller ikke være mulig for disse bøndene å levere til andre slakterier. Ved å systematisere dataene som samles inn gjennom dyrevelfredsprogrammet skaffer næringa seg også bedre oversikt over dyrevelferden i næringa og har bedre muligheter til å fange opp bønder som ikke følger regelverket.

Holdningsarbeid

I samarbeid med Norsvin går Norges Bondelag nå sammen om å organisere besøksringer for bønder i svinenæringa.

- Dårlige holdninger gir dårlig atferd, og de holdningene som ble vist i filmen må vi til livs. Vi tror at holdninger påvirkes best fra bonde til bonde.  Vi skal besøke hverandre, diskutere god praksis for dyrevelferd og dele erfaringer.  Målet er at alle svinebønder skal få et slikt besøk og dette blir utviklet nå, sier Lars Petter Bartnes.

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere