Dette er tiltakene for å styrke dyrevelferden i svineproduksjonen

Publisert 26.06.2019
 • Tips en venn om denne siden

Tiltakene ble lagt fram for landbruksministeren på møtet onsdag

Nøkkelområder det skal jobbes videre med: 

 • Det skal være klare konsekvenser for bønder som ikke følger regelverket.
 • Vi skal ha bedre oversikt og oppfølging av dyrevelferden, både i næringa som helhet og på det enkelte gårdsbruk.
 • Reglene for hvordan avlivning på gården skal bli tydelige.
 • Vi skal løfte holdningsskapende arbeid.

 

Styrke dyrevelferdsprogrammet og konsekvenser for bønder

 • Dyrevelferdsprogrammet blir forskriftsfestet, det betyr at alle svineprodusenter må følge programmet.
 • Vi styrker kompetansen hos bonden ved å innføre obligatorisk kompetansekrav i dyrevelferd.
 • Styrker kompetansen om svinenæringa blant veterinærer som gjennomfører gårdsbesøk.
 • Slakteriene skal melde fra til Mattilsynet når en bonde blir trukket økonomisk fra slakteriet fordi kravene i programmet ikke er overholdt.
 • Slakteriene kan avslutte samarbeidet med bønder med dårlig dyrevelferd. Dersom et samarbeid blir avsluttet skal det ikke være mulig for bonden å få levert dyr til andre slakterier.

Les mer om dyrevelferdsprogrammet for svin her. 

 

Få bedre oversikt og oppfølging gjennom systematisering og kontroll

 • Systematisere data innhentet i Dyrevelferdsprogrammet for å få en bedre oversikt over utviklingen på dyrevelferd i svinenæringen, og gjøre det enklere for slakteriene å fange opp bønder som ikke følger regelverket.
 • Bruke opplysninger fra Mattilsynets eksisterende kontroll på slakteriene for å følge opp utviklingen på dyrevelferden.

 

Klarere regler om avliving

 • Klargjøre regelverket om avliving. Alle svinebønder skal være klar over hvilke regler som gjelder når en gris skal avlives på gården. Derfor har næringa dialog med Mattilsynet om å klargjøre regelverket og sørge for at dette blir forstått blant bøndene.

 

Løfte holdningsskapende arbeid

Dårlige holdninger gir dårlig atferd – derfor er holdningsskapende arbeid svært viktig.

 • Norges Bondelag og Norsvin går sammen om å organisere besøksringer for bønder i svineproduksjonen. Målet er at alle svinebønder skal få besøk. Ordningen blir nå utviklet.
 • Løfte dyrevelferd som tema i alle organisasjoner i næringa, og ta det opp ved ulike anledninger hvor bønder samles.

I tillegg innføres kamerovervåking ved norsk slakterier for at Mattilsynet  internt skal kunne hente sekvenser for å forbedre linjene i slakteribransjen

 

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere