Styrker kornøkonomien

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

- Vi prioriterer kornproduksjonen i årets oppgjør, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

I dag er totale kornarealet i drift nede på samme nivå som på begynnelsen av 1970-tallet. Siden den gang er vi blitt 1 million flere mennesker her til lands. 

– Skal produksjonen opp må økonomien styrkes. Kornprodusentene fikk knapt nok dekket kostnadsveksten i fjorårets oppgjør, sier Lars Petter Bartnes.

Det må produseres korn der det er naturgitte forutsetninger for det. Svak økonomi i kornproduksjonen fører til at jordene i stedet brukes til gras. Det svekker den totale matproduksjonen i landet.

–  Hvis Norge øker kornproduksjonen, blir vi mindre avhengig av import. Å bedre økonomien til kornbøndene bidrar til å gjøre norsk matproduksjon mer robust, sier Bartnes.

Lav sjølforsyningsgrad

Sjølforsyningsgraden i Norge er lav. Under halvparten av det vi spiser kommer fra norsk landbruk. Inkludert importerte råvarer til fôr, er sjølforsyningsgraden beregnet til 37 prosent i 2013.

– Norge må ta sin del av ansvaret for å produsere mat. Klimaendringene og befolkningsvekst utfordrer matproduksjonen verden over. Da må vi utnytte våre muligheter til å dyrke mere korn, understreker Lars Petter Bartnes.

Alle bidrar

Det gjennomsnittlige kornbruket er på 250 dekar, som tilsvarer 35 fotballbaner. Mange driver med korn ved siden av husdyrproduksjon eller i kombinasjon med arbeid utenfor gården.
 
– Med nedgangen i kornarealet som har vært, må vi stimulere alle typer bruk, både store og små. De mindre og mellomstore bruka står for en stor andel av den totale produksjonen i Norge, sier Bartnes.

– Kornproduksjon er en næring som kjenner effekten av klimaendringene. Mange bønder har opplevd vanskelige forhold under våronn og innhøsting. Vi blir mer sårbare med få og store bruk, avslutter Lars Petter Bartnes.

Fakta


• I kravet styrkes kornprisen med 12 øre per kg for bygg og havre og 14 øre per kg for mathvete.

• Kornarealet har falt med 14 prosent siden 2001 (Landbruksbarometeret 2015). Det var en betydelig nedgang i kornarealet i 2013 på grunn av vanskelig våronn, men nedgangen fortsatte under de gode vekstforholdene i 2014.

• I kravet styrkes inntekten per årsverk for korn med 42 500 kroner. Kornbøndene har de siste årene hatt en negativ inntektsutvikling. Ser man forventet inntektsvekst over to år, gir kravet en endring i inntekt på 18 300 kroner per årsverk for kornprodusentene.

• I dag starter årets jordbruksoppgjør ved at Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag leverte jordbrukets krav til Staten ved Landbruks- og matdepartementet.
• I årets krav har bondeorganisasjonene lagt vekt på å utnytte matjorda over hele landet, iverksette tiltak for et klimasmart landbruk, styrke kornøkonomien, og har et overordna mål om å produsere mer mat på en bærekraftig måte. 

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere